eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Kapiliariniai reiškiniai. Reikia rasti vandens stulpelio aukštį kapiliare.


Ilgas abipus atviras kapiliarinis vamzdis pripildytas [tex]H_{2}O[/tex], laikomas statmenai. Kokio aukščio [tex]H_{2}O[/tex] stulpelis liks kapiliare? Sienelių storio nepaisyti.
[tex]R = 1,2 \cdot 10^{-3} m[/tex]

Nesuprantu klausimo, tai jeigu vamzdis pilnai pripildytas [tex]H_{2}O[/tex], tai [tex]H_{2}O[/tex] stulpelio H bus lygus vamzdžio H. Tai, kaip tada [tex]H_{2}O[/tex] stulpelio aukštis kapiliare gali būti [tex]2,4\cdot 10^{-2} m[/tex] , vamzdis negali būti toks trumpas, taip pat sąlygoje nurodyta, kad vamzdis ilgas.

Ats. [tex]2,4\cdot 10^{-2} m[/tex]

[tex]F = 2\sigma l[/tex]
[tex]\rho V g = 2 \sigma \cdot 2\pi R[/tex]
[tex]V = \pi R^{2}h[/tex] - ritinio tūrio formulė

Toliau viskas lengvai išsisprendžia ir gaunamas atsakymas.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »