eMatematikas Paieška

Keli darbo uždaviniai (mechanika)

Fizika   Peržiūrų sk. (419)

1. Kokį darbą reikia atlikti norint vertikaliai pastatyti ant žemės gulintį vienalytį 2 m ilgio 100 kg masės rąstą? Laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s^2. (Ats: 1 kJ)

Mano bandymas: [tex]A=Fs=100\cdot 10\cdot \frac{2\pi \cdot 2\cdot 90}{360}=1000\pi[/tex] (J)

2. Spyruoklei suspausti  3 cm panaudota 20 N jėga. Kam lygus spyruoklę suspaudžiant atliktas darbas? (Ats: 0.3 J)

Gaunu [tex]A=Fs=20\cdot 0.03=0.6[/tex]  (J)


3. 10 kg masės rogutės nusileido nuo 5 m aukščio kalnelio ir sustojo horizontalioje kelio dalyje. Koks darbas atliekamas tempiant rogutes ant kalnelio? Laisvojo kritimo pagreitis 10 m/s^2. (Ats: 1000 J)

A=Ph=mgh=5*10*10=500 (J)

0

1. Nežinau tikslaus fizikinio pagrindimo, bet čia reikia atsižvelgti į tai, jog rąsto masės centras yra to rąsto vidurio taške, todėl keldami rąstą į viršų, mes turėsime atlikti tiek darbo, kiek reikia pakelti masės centrą į [tex]2:2=1\textrm{ m}[/tex] aukštį.
Tuomet darbas lygus: [tex]A=F_sh=mgh=100\textrm{ kg}\cdot 10\textrm{ m/s}^2\cdot 1\textrm{ m}=1000\textrm{ J}=1\textrm{ kJ}[/tex]
2. Sąlyga mano supratimu kiek nekorektiška, nes nepaminėta apie kokią jėgą čia kalbama. Šiaip suspaudžiant spyruoklę yra naudojama kintanti jėga, kadangi pradžioje mus veikia mažesnė spyruoklės tamprumo jėga, nei vėliau, taigi ir jėga kurią mes naudojame pradžioje yra mažesnė nei suspaudimo pabaigoje. Taigi skaičiuojant atliekamą darbą imama vidutinė šios jėgos vertė. Čia ko gero paminėta didžiausia panaudota jėga, t.y. tada kai spyruoklė jau buvo suspausta. Laikydami, jog pradinė jėgos vertė yra [tex]0\textrm{ N}[/tex], vidutinę vertę gauname: $$\overline{F}_t=\dfrac{0+20}{2}=10\textrm{ N}$$ Tuomet: [tex]A=\overline{F}_tΔ x=10\textrm{ N}\cdot 0,03\textrm{ m}=0,3\textrm{ J}[/tex]
3. Gaunu tiek pat.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-07-03

0

Dėkui!

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!