ematematikas Registruotis Ieškoti

Kelių jėgų veikiamo kūno judėjimas nuožulniąja plokštuma. Surištų kūnų judėjimas

Fizika   Peržiūrų skaičius (704)

Du vienodos masės kūnai (m1=m2=3 kg) surišti nesvariu siūlu, permestu per nesvarų skridinį.
Nuožulnioji plokštuma su horzontalia plokštuma sudaro kampus [tex]\alpha = 30^{\circ} ir \beta = 45^{\circ}[/tex]

Apskaičiuoti kūnų sistemos pagreitį (1,01m/s2)
Apskaičiuoti tamprumo jėgą (17.7N)

Kokias formules reika naudoti? nes bandau apskaičiuoti pagreiti jam reikia mių, o kad ją gauti reika pagreičio.

0

Sprendžiant šį uždavinį reikia laikyti, kad trinties nėra. Sprendžiant nuožulnios plokštumos uždavinius, reikia pasižymėti ja judančius kūnus veikiančias jėgas, vėliau susiprojektuoti jas į nusibrėžtas x ir y ašis (x ašis įprastai brėžiama lygiagrečiai judėjimo krypčiai, y - tuo atveju statmenai). Šiuo atveju kadangi turime du kūnus, kiekvienam jų brėžiama atskira koordinačių sistema. Tada taikome antrąjį Niutono dėsnį: kiekvieną kūną veikiančių jėgų atstojamoji lygi [tex]m\vec{a}[/tex]. Suprojektuojame lygybes į abi ašis (jų viso šįkart gauname 4). Nepamiršk, jog surištus kūnus veikia juos jungiančio siūlo tamprumo jėga, kadangi sąlygoje minimas nesvarumas ši tamprumo jėga laikoma visur esanti vienoda.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Pasikartok matematikos temas spręsdamas online testus!