eMATEMATIKAS.LTMatematikos resursai internete Registruotis Ieškoti

Kiek atomų sudaro sieros molekulę?

Chemija   Peržiūrų skaičius (1428)

kaip tokį spręsti?
Kiek atomų sudaro sieros molekulę jeigu jos garai keturis kart sunkesni už metano dujas?

0

Jeigu [tex]x[/tex] - sieros atomų skaičius ([tex]S_x[/tex]), tai pagal sąlygą [tex]\dfrac{M(S_x)}{M(CH_4)}=4[/tex].
[tex]M(CH_4)=M(C)+4 \cdot M(H)=12,011+4 \cdot 1,00794 = 16,04276 \ (g/mol) \\
M(S_x)=4 \cdot M(CH_4)=4 \cdot 16,04276 = 64,17104 \ (g/mol) \\
x = \dfrac{M(S_x)}{A_r(S)}=\dfrac{64,17104 \ g/mol}{32,065 \ g/mol}=2,00[/tex]

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!