eMatematikas.lt
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Koeficiento apskaičiavimo uždavinys


Sveiki, gal galit patarti kaip reikėtų spręsti šį uždavinį.

Paveiksle pavaizduota y=f(x)=ax³+bx²+cx+d grafiko dalis. Remdamiesi brėžinyje pateiktais duomenimis, apskaičiuokite koeficiento b reikšmę.
Brėžinys:
https://imgur.com/a/VH8rQ

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-02-19

0

Grafikas kerta Oy ašį (tiesę x=0) taške (0, 2), todėl f(0)=d=2.
[tex]f(x)=ax^{3}+bx^{2}+cx+2[/tex]
Grafikas kerta Ox ašį (tiesę y=0) taškuose (-1, 0) ir (1, 0) Todėl
[tex]f(1)=a+b+c+2=0[/tex]
[tex]f(-1)=-a+b-c+2=0[/tex]
Sudėję dvi pastarąsias lygybes, gauname
[tex]2b+4=0[/tex]
Atsakymas: b=-2
Papildoma užduotis tau: Įrodykite, jog koeficientų a ir c reikšmių sandauga yra neigiamas skaičius.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-02-20

0

a+b+c+2=0
b=-2
a=-c
Iš to galime spręsti, kad c turės priešingą ženklą a koeficiento atžvilgiu.
Ir jų sandauga bus neigiamas skaičius.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-02-20

0

Teisingai !

0

Ačiū už pagalbą :D

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!