eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Kombinatorikos formulės


Kėliniai
Kėliniais iš n elementų vadinami rinkiniai, kurie sudaryti iš n elementų ir kurie skiriasi vienas nuo kito elementų išdėstymo tvarka.
$$P_n=n!=1\cdot 2\cdot 3\cdot ...\cdot (n-1)\cdot n$$ Gretiniai
Gretiniais iš n elementų po k vadinami rinkiniai, kurie sudaryti iš k elementų, parinktų iš n, ir kurie skiriasi vienas nuo kito elementų išdėstymo tvarka arba bent vienu elementu. $$A^k_n=n(n-1)...(n-k+1)=\frac{n!}{(n-k)!}$$ Deriniai
Deriniais iš n elementų po k vadinami rinkiniai, kurie sudaryti iš k elementų, parinktų iš n, ir kurie skiriasi vienas nuo kito bent vienu elementu. $$C^k_n=\frac{A^k_n}{k!}=\frac{n!}{k!(n-k)!}$$

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Tikimybių teorija]