eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Krypties koeficiento radimas žinant vieno taško koordinates ir kt.


1. Iš taško A(0;-5) išvestos dvi funkcijos y=ƒ(x)=(x-2)² grafiko liestinės (B ir C - lietimosi taškai). Raskite tiesės BC krypties koeficientą. (Atsakymas -4)

Mano (galimai klaidingas) sprendimas:
A(0;-5)
y=kx+b
-5=0k+b
b=-5

Išvestinė f'(x)= 2(x-2)*(x-2)'=2(x-2)
f'(x)=k

Bandžiau funkciją nuliui prisilyginti ir statytis į tą bendrą tiesės išraišką, tačiau nesigavo atsakymas. Ačiū už pagalbą.

0

Funkcijos [tex]f(x)[/tex] liestinės taške [tex]x_0[/tex] lygtis gaunasi tokio pavidalo:
[tex]y=2(x_0-2)(x-x_0)+(x_0-2)^2[/tex]
Žinodamas, jog šiai tiesei priklauso taškas [tex]A(0;-5)[/tex] susirask [tex]x_0[/tex]. Tuomet galėsi išsiaiškinti abiejų liestinių lietimosi taškų su funkcija koordinates. O žinodamas tai, paskaičiuoti tiesės, einančios per tuos taškus, krypties koeficientą.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!