eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Kūgio paviršiaus ploto ir tūrio formulės


Statujį trikampį sukdami aplink vieną iš jo statinių gausime kūgį. Kūgio pagrindas yra skritulys, tad kūgio pagrindo plotas lygus skritulio plotui [tex]S_{\text{pagr.}}=\pi r^2[/tex]. Kūgio šoninio paviršiaus plotas lygus [tex]S_{\text{šon.}}=\pi rl[/tex]. Kūgio tūrio ir viso paviršiaus ploto formulės: $$S_{\text{pav.}}=\pi r(l+r), \ V=\frac{1}{3}\pi r^2 h$$
Žymėjimų paaiškinimai: r - pagrindo spindulys, l - sudaromoji, H - aukštinė.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]