eMatematikas.lt
Pradžia Forumai + Nauja tema Nariai
Įrankiai
Formulės Egzaminai
Prisijungti Registruotis
       

Kvadratinės lygtys 9kl (2 lygtys ir vienas tekstinis uždavinys)

Laba diena, besprendžiant uždavinius man iškilo klausimas, kaip išspręsti šias lygtis
0.7x^- 3,5x=0
7x^-0.7x-2.1=0

bei uzdavini:
sugalvoto skaiciaus kvadrata padauginus is -7 ir prideus 0.47 gautas skaicius lygus -8. Koks skaicius buvo sugalvotas?

0

Pirmą lygtį gali išspręsti iškeldamas x prieš skliaustas ir tada sandauga lygi 0, kai...
Antrą lygtį sprendi su kvadratinės lygties sprendinių formule:
Kai duota pilnoji kvadratinė lygtis [tex]ax^2+bx+c=0[/tex], kur [tex]a,b,c[/tex]-žinomos koeficientų reikšmės, tai jos sprendiniai:
[tex]x_{1}=\dfrac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex] ir [tex]x_{2}=\dfrac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}[/tex]
Reiškinį [tex]b^2-4ac[/tex] paprastai žymi raide [tex]D[/tex] ir vadiname diskriminantu. Turbūt nesunku suvokti, jog lygtis turės:
[tex]\bullet[/tex] vieną sprendinį, kai [tex]D=0[/tex], jis bus lygus [tex]x=\dfrac{-b}{2a}[/tex],
[tex]\bullet[/tex] du sprendinius, kai [tex]D>0[/tex], jie bus paskaičiuojami pagal aukščiau esančias formules.
[tex]\bullet[/tex] neturės sprendinių, kai [tex]D<0[/tex].

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-31

0

Antrą uždavinį išspręsi pasižymėjęs nežinomą skaičių [tex]x[/tex] ir sudaręs lygtį pagal duotą sąlygą. Ji bus kvadratinė, kurią turėtum nesunkiai išspręsti, nes tai nepilnoji kvadratinė lygtis.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-01-31

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!