eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Kvadratinių lygčių sprendimo formulė. Diskriminantas

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (40555)

Tarkime turime kvadratinę lygtį [tex]ax^2+bx+c=0[/tex], tuomet diskriminantą apskaičiuosime pagal formulę: $$\displaystyle D=b^2-4ac$$ Kvadratinės lygties sprendinius apskaičiuosime pagal šias formules: $$\displaystyle x_{1}=\frac{-b + \sqrt{D}}{2a}, \ \displaystyle x_{2}=\frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$ [break]
Kvadratinės lygties sprendinių skaičius
Jei diskriminantas teigiamas [tex]D > 0[/tex], tuomet lygtis turi du sprendinius. Jei diskriminantas lygus nuliui [tex]D = 0[/tex], tuomet lygtis turi vieną sprendinį. Jei diskriminantas neigiamas [tex]D < 0[/tex], tuomet lygtis neturi sprendinių.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Skaičiavimai]