eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Laipsnių savybės

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [43899]

Laipsnių su vienodais pagrindais daugyba [tex]a^n\cdot a^m=a^{n+m}[/tex] ir dalyba [tex]a^n:a^m=a^{n-m}[/tex]
Laipsnio kėlimas laipsniu [tex](a^n)^m=a^{n\cdot m}[/tex]
Sveikojo skaičiaus kėlimas neigiamu laipsniu [tex]a^{-n}=\dfrac{1}{a^n}[/tex] ir parastosios trupmenos kėlimas neigiamu laipsniu [tex]\left(\dfrac{a}{b}\right)^{-n}=\left(\dfrac{b}{a}\right)^n[/tex]
Bet kurio skaičiaus kėlimas nuliniu laipsniu [tex]a^0=1[/tex]
Kai pagrindai skiriasi, o laipsniai vienodi, reiškinių daugyba atliekama taip [tex](a\cdot b)^n=a^n\cdot b^n[/tex], o dalyba taip [tex]\left(\dfrac{a}{b}\right)^n=\dfrac{a^n}{b^n}[/tex]

pakeista prieš 3 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »