eMatematikas Paieška

Laisvasis kūnų kritimas (2 uždaviniai)

Fizika   Peržiūrų sk. (219)

1.Du kūnai metami  vertikaliai aukštyn skirtingu pradiniu greičiu. Pirmasis kūnas pakilo į perpus mažesnį aukštį nei antrasis. Kiek kartų antrojo kūno pradinis greitis didesnis negu pirmojo ?

2.Kūnas, pradėjęs kristi be pradinio greičio iš aukščio h1, paskutinius h2 = 30 m įveikė per laiką t2 = 0,5 s. Apskaičiuokite aukštį h1, kuriame kūnas buvo iš pradžių, ir visa kūno kritimo trukme t1. Į oro pasipriešinimą neatsižvelkite.

0

spręsdamas taikau šią formulę:
h = h 0 + v 0 t + g t ^2 / 2

(bet nieko nesigauna ...)

0

1. Iš formulių [tex]s_x=v_{0x}t+\dfrac{a_xt^2}{2},\space v_x=v_{ox}+a_xt[/tex] yra išvedama tokia patogi formulė, kuomet sąlygoje neminimas laikas: $$s_x=\dfrac{v^2_x-v^2_{0x}}{2a_x}.$$ Taigi šiuo atveju, kai vienas paleidžiamas greičiu [tex]v_{01}[/tex], o kitas [tex]v_{02}[/tex], tuo tarpu aukščiausiame pakilimo taške abiejų greičiai lygūs 0, o jų pakilimo aukščiai atitinkamai [tex]h_1[/tex] ir [tex]h_2=2h_1[/tex] ([tex]a=g[/tex]), gauname:
$$h_1=\dfrac{v_{01}^2}{2g},\space h_2=\dfrac{v_{02}^2}{2g}$$
Belieka pabaigti tau.
2. Pažymėję [tex]v_1[/tex] greitį, likus 30 m iki žemės, galime užrašyti lygybę: $$h_2=v_1t_2+\dfrac{gt_2^2}{2}$$ Iš čia galime susižinoti [tex]v_1[/tex].
Tuomet iš lygybės: $$h_1-h_2=\dfrac{v_1^2}{2g}$$ susižinome [tex]h_1[/tex], o tada iš: $$v_1=g(t_1-t_2)$$ susižinome [tex]t_1[/tex].

1

Ačiū !

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!