eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Liestinės lygtis

Funkcijos Peržiūrų sk. [95]

Funkcijos grafiko liestinės, nubrėžtos per tašką [tex](x_0;y_0)[/tex], formulė, kai [tex]f'(x_0)=\text{tg}(\alpha)=k[/tex] yra liestinės krypties koeficientas arba kampo su [tex]Ox[/tex] ašimi tangentas. $$y=y_0+f'(x_0)(x-x_0)$$

pakeista prieš 3 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »