eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Logaritmai ir funkcijų lyginumas


[tex]1)[/tex] Su kuriomis [tex]a,b,c[/tex] reikšmėmis funkcija [tex]f\left ( x \right )= \log _2\left ( 2x+a \right )-2b\log _2\left ( cx+2 \right )[/tex] yra [tex]lyginė[/tex] [tex]2t[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

Sprendimas [tex]f\left ( -x \right )= f\left ( x \right )[/tex][tex]\Rightarrow[/tex][tex]\log _2\left ( -2x +a\right )-2b\log _2\left ( -cx+2 \right )[/tex][tex]= \log _2\left ( 2x+a \right )-2b\log_2\left ( cx+2 \right )[/tex][tex]\Rightarrow[/tex]
[tex]\log _2\left ( -2x+a \right )= -2b\log _2\left ( cx+2 \right )[/tex][tex]\Rightarrow[/tex][tex]-2b= 1;c= -2;a= 2[/tex][tex]\Rightarrow[/tex][tex]b= -\frac{1}{2};c= -2;a= 2[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »