eMatematikas
Kategorijos +Nauja tema Prisijungti        

Makrosistemų fizika, oro drėgmė (2017 VBE pakartotinė sesija)


Pradinė oro temperatūra patalpoje buvo 18 °C. Temperatūrai joje nukritus iki 12 °C, iš kiekvieno kubinio metro oro iškrito po 1 g vandens. Sočiųjų vandens garų tankis 12 °C temperatūroje yra 10,7 g/m3, o 18 °C temperatūroje yra 15,4 g/m3. Apskaičiuokite, kam apytikriai buvo lygi santykinė oro drėgmė 18 °C temperatūros patalpoje.
A 76 %
B 74 %
C 69 %
D 63 %

0

Šio uždavinio išsprendimo sėkmė priklauso nuo to, ar iš sąlygos dalies:

Temperatūrai joje nukritus iki 12 °C, iš kiekvieno kubinio metro oro iškrito po 1 g vandens.
Sugebi užsirašyti, jog: $$m=\rho_1-\rho_{s2}$$, kur [tex]m[/tex]-vandens masė, kuri iškrito iš 1 kubinio metro oro, [tex]\rho_1[/tex]-absoliutus oro drėgnis esant 18 °C temperatūrai, [tex]\rho_{s2}[/tex]-sočiųjų garų tankis esant 12 °C temperatūrai.
Toliau taikome santykinio drėgnio formulę.

Paskutinį kartą atnaujinta 2018-03-26

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!