eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Matavimo vienetai

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [99929]

Ilgio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis ilgio matas yra metras (m). Kiti dažniau ar rečiau naudojami ilgio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 km = 1000 m = 100000 cm
1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km
1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1 853,2 m
1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m
1 yd (jardas) = 3 pėdas = 36 coliai = 0,9144 m
1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m
1" (1 in; colis) = 0,0254 m
1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km = 0,3066 pc = 63240 av
1 pc (parsekas) = 30850000000000 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av
1 geografinė mylia = 7420 m

Ploto matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis ploto matas yra kvadratinis metras (m²). Kiti dažniau ar rečiau naudojami ploto matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 kv. kilometras (km²) = 100 hektarų (ha) = 10000 arų (a)
1 a = 100 m²
1 m² = 100 dm² = 10000 cm²
1 dm² = 100 cm² = 10000 mm²
1 kv. Colis (square inch) = 6,45 cm²
1 kv. pėda (square foot) = 144 kv. coliai = 0,093 m²
1 kv. jardas (square yard) = 9 kv. pėdos = 1296 kv. coliai = 0,836 m²
1 kv. akras (square acres) = 4840 kv. jardų = 43560 kv. pėdų = 4046,8 m²
1 kv. mylia (square miles) = 640 akrų = 258,99 ha
1 ha = 10000 m²
1 a = 100 m²

Tūrio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis tūrio matas yra kubinis metras (m³). Kiti dažniau ar rečiau naudojami tūrio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 m³ = 1000 dm³ = 1000000 cm³
1 litras (l) = 1 dm³
1 mililitras (ml) = 1 cm³
1 hektolitras (hl) = 10 dekalitrų (dl) = 100 dm³ 1 kub. colis (cu. inch) = 16,39 cm³
1 kub. pėda (cu. foot) = 1728 kub. colių = 0,0283 m³
1 kub. jardas (cu. yard) = 27 kub. pėdos = 0,765 m³
1 kub. kordas (cu. cord) = 128 kub. pėdos = 3,622 m³
1 registrinė laivo talpos tona (RT) = 100 kub. pėdų = 2,832 m³
1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce) = 0,028 l
1 anglų pinta ( british pint) = 20 anglų skysčio uncijų = 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart) = 2 anglų pintos = 1,2 JAV kvortos = 1,14 l
1 anglų galonas (british gallon) = 4 anglų kvortos = 1,2 JAV galono = 4,55 l
1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce) = 0,029 l
1 JAV pinta (US pint) = 16 JAV uncijų = 0,83 anglų kvortos = 0,946 l
1 JAV galonas (US gallon) = 4 JAV kvortos = 0,83 anglų galono = 3,79 l
1 anglų barelis = 163,5 l
1 JAV barelis = 158,987 l

Svorio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis svorio matas yra kilogramas (kg). Kiti dažniau ar rečiau naudojami svorio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)
1 centneris (cnt) = 100 kg
1 kg = 1000 gramų (g)
1 g = 1000 miligramų (mg)
1 granas (grain) = 64,8 mg
1 dramas (dram) = 27,34 grano = 1,77 g
1 uncija (ounce) = 16 dramų = 437,5 grano = 28,35 g
1 svaras (pound) = 16 uncijų = 256 dramai = 453,6 g
1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight) = 112 svarų = 50,8 kg
1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight) = 100 svarų = 45,36 kg
1 didžioji anglų tona (british/long/tona) = 20 didžiųjų anglų centnerių = 1,016 t
1 mažoji JAV tona (US/short/tona) = 20 mažųjų JAV centnerių = 0,907 t
1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija = 480 granų = 31,1 g
1 trojietiškas farmacinis svaras = 12 uncijų = 373,27 g

Laiko matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis laiko matas yra sekundė (s). Kiti dažniau ar rečiau naudojami laiko matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 min = 60 s
1 h = 60 min
1 para = 24 h = 1440 min
1 mėnuo = 28 - 31 paros (priklauso nuo mėnėsio)
1 savaitė = 7 dienos
1 metai = 365 dienos (keliamaisiais metais būna 366 dienos)
1 amžius = 100 metų

pakeista prieš 1 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »