eMatematikas Paieška

Matavimo vienetai

Skaičiavimai Peržiūrų skaičius (80471)

Ilgio matavimo vienetai

• 1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
• 1 km = 1000 m = 100000 cm
• 1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km
• 1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1 853,2 m
• 1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m
• 1 yd (jardas) = 3 pėdas = 36 coliai = 0,9144 m
• 1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m
• 1" (1 in; colis) = 0,0254 m
• 1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km = 0,3066 pc = 63240 av
• 1 pc (parsekas) = 30850000000000 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av
• 1 geografinė mylia = 7420 m

Ploto matavimo vienetai
• 1 kv. kilometras (km²) = 100 hektarų (ha) = 10000 arų (a)
• 1 a = 100 m²
• 1 m² = 100 dm² = 10000 cm²
• 1 dm² = 100 cm² = 10000 mm²
• 1 kv. Colis (square inch) = 6,45 cm²
• 1 kv. pėda (square foot) = 144 kv. coliai = 0,093 m²
• 1 kv. jardas (square yard) = 9 kv. pėdos = 1296 kv. coliai = 0,836 m²
• 1 kv. akras (square acres) = 4840 kv. jardų = 43560 kv. pėdų = 4046,8 m²
• 1 kv. mylia (square miles) = 640 akrų = 258,99 ha
• 1 ha = 10000 m²
• 1 a = 100 m²

Tūrio matavimo vienetai
• 1 m³ = 1000 dm³ = 1000000 cm³
• 1 litras (l) = 1 dm³
• 1 mililitras (ml) = 1 cm³
• 1 hektolitras (hl) = 10 dekalitrų (dl) = 100 dm³ 1 kub. colis (cu. inch) = 16,39 cm³
• 1 kub. pėda (cu. foot) = 1728 kub. colių = 0,0283 m³
• 1 kub. jardas (cu. yard) = 27 kub. pėdos = 0,765 m³
• 1 kub. kordas (cu. cord) = 128 kub. pėdos = 3,622 m³
• 1 registrinė laivo talpos tona (RT) = 100 kub. pėdų = 2,832 m³
• 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce) = 0,028 l
• 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų = 0,57 l
• 1 anglų kvorta (british quart) = 2 anglų pintos = 1,2 JAV kvortos = 1,14 l
• 1 anglų galonas (british gallon) = 4 anglų kvortos = 1,2 JAV galono = 4,55 l
• 1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce) = 0,029 l
• 1 JAV pinta (US pint) = 16 JAV uncijų = 0,83 anglų kvortos = 0,946 l
• 1 JAV galonas (US gallon) = 4 JAV kvortos = 0,83 anglų galono = 3,79 l
• 1 anglų barelis = 163,5 l
• 1 JAV barelis = 158,987 l

Svorio matavimo vienetai
• 1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)
• 1 centneris (cnt) = 100 kg
• 1 kg = 1000 gramų (g)
• 1 g = 1000 miligramų (mg)
• 1 granas (grain) = 64,8 mg
• 1 dramas (dram) = 27,34 grano = 1,77 g
• 1 uncija (ounce) = 16 dramų = 437,5 grano = 28,35 g
• 1 svaras (pound) = 16 uncijų = 256 dramai = 453,6 g
• 1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight) = 112 svarų = 50,8 kg
• 1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight) = 100 svarų = 45,36 kg
• 1 didžioji anglų tona (british/long/tona) = 20 didžiųjų anglų centnerių = 1,016 t
• 1 mažoji JAV tona (US/short/tona) = 20 mažųjų JAV centnerių = 0,907 t
• 1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija = 480 granų = 31,1 g
• 1 trojietiškas farmacinis svaras = 12 uncijų= 373,27 g

Laiko matavimo vienetai
• 1 min = 60 s
• 1 h = 60 min
• 1 para = 24 h = 1440 min
• 1 mėnuo = 28 - 31 paros (priklauso nuo mėnėsio)
• 1 savaitė = 7 dienos
• 1 metai = 365 dienos (keliamaisiais metais būna 366 dienos)
• 1 amžius = 100 metų

Informacijos matavimo vienetai
Mažiausias informacijos kiekis yra bitas. 1 bitas gali turėti tik dvi reikšmes: 0 arba 1. 1 B (baitas) = 8 b (bitai). Vienas baitas gali turėti [tex]2^8[/tex] = 256 skirtingų reikšmių.
$$\begin{array}{|c|c|c|c|}
\hline
    \text{Ženklas} & \text{Pavadinimas} & \text{DEC}  & \text{BIN}  \\\hline
    \text{KB}        & \text{Kilobaitas}  & 1000^1 & 1024^1 \\\hline
    \text{MB}        & \text{Megabaitas}  & 1000^2 & 1024^2 \\\hline
    \text{GB}        & \text{Gigabaitas}  & 1000^3 & 1024^3 \\\hline
    \text{TB}        & \text{Terabaitas}  & 1000^4 & 1024^4 \\\hline
    \text{PB}        & \text{Petabaitas}  & 1000^5 & 1024^5 \\\hline
    \text{EB}        & \text{Eksabaitas}  & 1000^6 & 1024^6 \\\hline
    \text{ZB}        & \text{Zetabaitas}  & 1000^7 & 1024^7 \\\hline
    \text{YB}        & \text{Jotabaitas}  & 1000^8 & 1024^8 \\\hline
\end{array}$$
Temperatūros matavimo vienetai
Temperatūrą galima matuoti celsijais, farenheitais ir kelvinais. SI sistemos temperatūros matavimo vienetas yra kelvinas.
Temperatūrą celsijais verčiant kelvinais reikia pridėti 273 ir atvirkščiai - temperatūrą kelvinais verčiant celsijais, reikia atimti 273.
Pavyzdys: 0[tex]^\circ[/tex]C = 0 + 273 = 273[tex]^\circ[/tex]K arba 300[tex]^\circ[/tex]K = 300 - 273 = 27[tex]^\circ[/tex]C.
Temperatūrą celsijais verčiant farenheitais reikia padauginti iš 9/5 ir pridėti 32. Ir atvirkščiai - temperatūrą farenheitais verčiant celsijais, reikia atimti 32, o tada gautą skirtumą padauginti iš 5/9.
Pavyzdys: 5[tex]^\circ[/tex]C = 5[tex]\cdot[/tex]9/5 + 32 = 41[tex]^\circ[/tex]F arba 50[tex]^\circ[/tex]F = (50-32)[tex]\cdot[/tex]5/9 = 10[tex]^\circ[/tex]C.

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-01-11

1

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!