eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Matavimo vienetai


Ilgio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis ilgio matas yra metras (m). Kiti dažniau ar rečiau naudojami ilgio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 m = 10 dm = 100 cm = 1000 mm
1 km = 1000 m = 100000 cm
1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km
1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1 853,2 m
1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m
1 yd (jardas) = 3 pėdas = 36 coliai = 0,9144 m
1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m
1" (1 in; colis) = 0,0254 m
1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km = 0,3066 pc = 63240 av
1 pc (parsekas) = 30850000000000 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av
1 geografinė mylia = 7420 m

Ploto matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis ploto matas yra kvadratinis metras (m²). Kiti dažniau ar rečiau naudojami ploto matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 kv. kilometras (km²) = 100 hektarų (ha) = 10000 arų (a)
1 a = 100 m²
1 m² = 100 dm² = 10000 cm²
1 dm² = 100 cm² = 10000 mm²
1 kv. Colis (square inch) = 6,45 cm²
1 kv. pėda (square foot) = 144 kv. coliai = 0,093 m²
1 kv. jardas (square yard) = 9 kv. pėdos = 1296 kv. coliai = 0,836 m²
1 kv. akras (square acres) = 4840 kv. jardų = 43560 kv. pėdų = 4046,8 m²
1 kv. mylia (square miles) = 640 akrų = 258,99 ha
1 ha = 10000 m²
1 a = 100 m²

Tūrio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis tūrio matas yra kubinis metras (m³). Kiti dažniau ar rečiau naudojami tūrio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 m³ = 1000 dm³ = 1000000 cm³
1 litras (l) = 1 dm³
1 mililitras (ml) = 1 cm³
1 hektolitras (hl) = 10 dekalitrų (dl) = 100 dm³ 1 kub. colis (cu. inch) = 16,39 cm³
1 kub. pėda (cu. foot) = 1728 kub. colių = 0,0283 m³
1 kub. jardas (cu. yard) = 27 kub. pėdos = 0,765 m³
1 kub. kordas (cu. cord) = 128 kub. pėdos = 3,622 m³
1 registrinė laivo talpos tona (RT) = 100 kub. pėdų = 2,832 m³
1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce) = 0,028 l
1 anglų pinta ( british pint) = 20 anglų skysčio uncijų = 0,57 l
1 anglų kvorta (british quart) = 2 anglų pintos = 1,2 JAV kvortos = 1,14 l
1 anglų galonas (british gallon) = 4 anglų kvortos = 1,2 JAV galono = 4,55 l
1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce) = 0,029 l
1 JAV pinta (US pint) = 16 JAV uncijų = 0,83 anglų kvortos = 0,946 l
1 JAV galonas (US gallon) = 4 JAV kvortos = 0,83 anglų galono = 3,79 l
1 anglų barelis = 163,5 l
1 JAV barelis = 158,987 l

Svorio matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis svorio matas yra kilogramas (kg). Kiti dažniau ar rečiau naudojami svorio matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 tona (t) = 1000 kilogramų (kg)
1 centneris (cnt) = 100 kg
1 kg = 1000 gramų (g)
1 g = 1000 miligramų (mg)
1 granas (grain) = 64,8 mg
1 dramas (dram) = 27,34 grano = 1,77 g
1 uncija (ounce) = 16 dramų = 437,5 grano = 28,35 g
1 svaras (pound) = 16 uncijų = 256 dramai = 453,6 g
1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight) = 112 svarų = 50,8 kg
1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight) = 100 svarų = 45,36 kg
1 didžioji anglų tona (british/long/tona) = 20 didžiųjų anglų centnerių = 1,016 t
1 mažoji JAV tona (US/short/tona) = 20 mažųjų JAV centnerių = 0,907 t
1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija = 480 granų = 31,1 g
1 trojietiškas farmacinis svaras = 12 uncijų = 373,27 g

Laiko matavimo vienetai
SI matavimo vienetų sistemoje pagrindinis laiko matas yra sekundė (s). Kiti dažniau ar rečiau naudojami laiko matavimo vienetai bei jų sąryšiai:
1 min = 60 s
1 h = 60 min
1 para = 24 h = 1440 min
1 mėnuo = 28 - 31 paros (priklauso nuo mėnėsio)
1 savaitė = 7 dienos
1 metai = 365 dienos (keliamaisiais metais būna 366 dienos)
1 amžius = 100 metų

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Algebra]