eMatematikas
Testai Forumas Prisijungti        

Matematikos olimpiadinis uždavinys Nr. 14***

Olimpiados Peržiūrų skaičius (5178)

Sąlyga.

Raskite diofantinės lygties
[tex]41x+17y=2[/tex]
bendrąjį sprendinį.

[spoiler]

[tex]y=\frac{2-41x}{17}=-2x+\frac{2-7x}{17}[/tex].
Aišku, kad [tex]\frac{2-7x}{17}\in\mathbb{Z}[/tex].
[tex]\frac{2-7x}{17}=t_1(t_1\in\mathbb{Z})\Rightarrow x=\frac{2-17t_1}{7}=-2t_1+\frac{2-3t_1}{7}\\\frac{2-3t_1}{7}=t_2(t_2\in\mathbb{Z})\Rightarrow t_1=\frac{2-7t_2}{3}=-2t_2+\frac{2-t_2}{3}[/tex]
[tex]\frac{2-t_2}{3}=t(t\in\mathbb{Z})\Rightarrow t_2=2-3t[/tex].
Tada [tex]t_1=\frac{2-7(2-3t)}{3}=7t-4\\x=\frac{2-17(7t-4)}{7}=10-17t\\y=-24+41t[/tex]

Ats.: [tex]x=10-17t\\y=-24+41t[/tex]

Šį sprendimą mums pasiūlė mūsų forumo narys lukasm.
Ačiū Jam!

[/spoiler]

Paskutinį kartą atnaujinta 2012-05-15

0

pradžioj patikrinam ar DBD lygus 1.

tada sudarom euklido algoritmą
[tex]\begin{pmatrix}
1 & 0  & 41\\
0 & 1 & 17
\end{pmatrix}[/tex] [tex]\begin{pmatrix}
1 & -2  & 7\\
0 & 1 & 17
\end{pmatrix}[/tex] [tex]\begin{pmatrix}
1 & -2  & 7\\
-2& 5 & 3
\end{pmatrix}[/tex]
[tex]\begin{pmatrix}
5 & -12  & 1\\
-2& 5 & 3
\end{pmatrix}[/tex]

[tex]5\cdot41-12\cdot17=1[/tex]

[tex](5\cdot2)\cdot41-(12\cdot2)\cdot17=1\cdot 2[/tex]

[tex]x=10[/tex] [tex]y=-24[/tex]

0

Trupmeną [tex]\frac{41}{17}[/tex] užrašom kaip grandininę:
[tex]\frac{41}{17}=2+\frac{7}{17}=2+\frac{1}{2+\frac{3}{7}}=2+\frac{1}{2+\frac{1}{2+\frac{1}{3}}[/tex].
Numeskim paskutinę jos grandį ir apskaičiuokim gautą trupmeną:
[tex]2+\frac{1}{2+\frac{1}{2}}=\frac{12}{5}\\\frac{41}{17}-\frac{12}{5}=\frac{1}{17\cdot5}\Rightarrow 41\cdot5+17\cdot(-12)=1\Rightarrow 41\cdot10+17\cdot(-24)=2[/tex].
Radom vieną sprendinį [tex](x_0;y_0)=(10;-24)[/tex].
Bendrasis sprendinys [tex]x=x_0-bt=10-17t\\y=y_0+at=-24+41t (t\in\mathbb{Z})[/tex].
Ats:[tex]x=10-17t\\y=-24+41t (t\in\mathbb{Z})[/tex]

P.S.: žinoma, iškleisti grandinine trupmena praktiškai yra tas pats, kas ir pritaikyti Euklido algoritmą.

Paskutinį kartą atnaujinta 2012-04-30

0

Mirtise, tokios lygtys turi ne vieną sprendinį.

0

Kitas paprastas būdas spręsti diofantinėms lygtims:
[tex]y=\frac{2-41x}{17}=-2x+\frac{2-7x}{17}[/tex].
Aišku, kad [tex]\frac{2-7x}{17}\in\mathbb{Z}[/tex].
[tex]\frac{2-7x}{17}=t_1(t_1\in\mathbb{Z})\Rightarrow x=\frac{2-17t_1}{7}=-2t_1+\frac{2-3t_1}{7}\\\frac{2-3t_1}{7}=t_2(t_2\in\mathbb{Z})\Rightarrow t_1=\frac{2-7t_2}{3}=-2t_2+\frac{2-t_2}{3}[/tex]
[tex]\frac{2-t_2}{3}=t(t\in\mathbb{Z})\Rightarrow t_2=2-3t[/tex].
Tada [tex]t_1=\frac{2-7(2-3t)}{3}=7t-4\\x=\frac{2-17(7t-4)}{7}=10-17t\\y=-24+41t[/tex]

0

lukasm
Bendrasis sprendinys [tex]x=x_0-bt=10-17t\\y=y_0+at=-24+41t (t\in\mathbb{Z})[/tex].


Lukai,

viskas atrodo gerai, bet už tokį sprendimą gautum olimpiadoje 3-4 balus iš 7, nes nano pacituota dalis iš oro atsirado. Jei rašai sprendimą, tai turi būti pats tikras, kad viskas parodyta iki galo.

Nedidelis pataisymas, kurį reikėjo įdėti yra toks :

Tarkime [tex](x_0, y_0)[/tex] yra lygties sprendinys, tarkime [tex]x=x_0+a,y=y_0+b[/tex] yra kitas sprendinys. Įstatome šį sprendinį į pradinę lygtį ir gauname, kad [tex]41x_0+41a+17y_0+17b=2.[/tex] Suprastiname ir gauname 
[tex]a=-\frac{41}{17}b=41t,\quad t\in Z.[/tex]
ir [tex]b=-17t[/tex].

Antras tavo sprendimas geras.

0

Žinoma, olimpiadoje reikia spręsti su visais įrodymais. Tiesiog tame sprendime parodžiau sprendinio radimo būdą ir tiek. Juk spręsdami, pavyzdžiui, kvadratinę lygtį beveik niekd sprendime neišvedinėjam diskriminanto formulės. :D
Jei sprendžiant olimpiadoje, tai dar pirmiausia reikėjo parodyt, kad 41 ir 17 tarpusavy pirminiai. O jei kam įdomu, tai galiu parodyt dar vieną būdą, kaip įrodyt, kad [tex]x=x_0-bt[/tex] ir [tex]y=y_0+at[/tex].
Bendru atveju turim tokią lygtį:
[tex]ax+by=c[/tex],  ([tex]a,b,c\in\mathbb{Z}[/tex] ir [tex]DBD(a;b)=1[/tex]).
Jei sveikųjų skaičių pora [tex](x_0;y_0)[/tex] yra lygties sprendinys, tai [tex]ax_0+by_0=c[/tex].
[tex]ax+by-ax_0-by_0=-a(x_0-x)+b(y-y_0)=0\Rightarrow y-y_0=\frac{a(x_0-x)}{b}.[/tex]
Kadangi [tex]DBD(a;b)=1[/tex], tai [tex]x_0-x=bt\(t\in\mathbb{Z})[/tex].
Tada [tex]x=x_0-bt[/tex] ir [tex]y=y_0+at[/tex].

Paskutinį kartą atnaujinta 2012-05-05

0

Na šiuo atveju tu nesi labai teisus dėl kvadratinės lygties. Matematikoje yra priimta neįrodinėti visiems žinomus dalykus arba jei faktas nežinomas, tai kažką pacituoti, kas tai padarė. Viskas gerai, žinių matosi, kad tau netrūksta, bet jei nori respublikinėje prizininku tapti, reikia pridėti truputį.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!