eMatematikas Registruotis Ieškoti

Matematikos PUPP užduotis 2019

Egzaminai   Peržiūrų skaičius (26511)

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-04-23

1

Keista, bet NEC lig šiol neįdėjo PUPP užduočių...

0

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-05

0

Labai lengvas. Matyt, ir egzaminas bus lengvas....

0

Atsakymai (jei kas randa klaidų taisykit):
1.1. A
1.2. B
1.3. C
1.4. D
2. C
3. D
4. B
5. A
6.1. Lentelėje (iš kairės į dešinę): 150, 350, 250, 100, 50
6.2. Diagramos stulpelių aukščiai (iš kairės į dešinę): 150, 350, 250, 100, 50
6.3. 180 (baterijų/klasei)
7.1. ≈43,01 (žm./km²)
7.2. ≈101,5 (žm./km²)
7.3. Didesnis Azijoje. 2 kartus
8. 1,6 (ha)
9. 30; 45
10. ∅ (nėra sprendinių)
11.1. 629,3 (eurus)
11.2. 647,28 (eurus)
12. neužteks (41,44 > 40)
13.1. Lentelėje reikšmės iš kairės į dešinę: -1; -3
13.2. https://www.ematematikas.lt/upload/images/1559749429_2093.png
13.3. [tex]-\dfrac{2}{3}[/tex]
13.4. -31
13.5. Galimi visi pavyzdžiai tokio pavidalo: y=x+n, kur n - bet koks realusis skaičius, t.y. gali būti parašyta: y=x, y=x-1, y=x+3 ir t.t.
14.1.https://www.ematematikas.lt/upload/images/1559749708_2093.png
14.2. [tex]P(A)=\dfrac{9}{16},\space P(B)=\dfrac{5}{16}[/tex]
15. 0,75 (m)
16.1. Tiesės AB ir CD yra lygiagrečios, nes jos yra trapecijos ABCD pagrindai. Tiesės AD ir BC kerta šias lygiagrečias tieses, o kaip žinia susidarę kampai ODC ir OAB bei OCD ir OBA yra poromis atitinkamieji, taigi ir lygūs.
Kai ∠ODC=∠OAB ir ∠OCD=∠OBA, tai trikampiai ODC ir OAB panašūs pagal du atitinkamai lygius kampus (trikampių panašumo požymis).
16.2. Kadangi trikampiai ODC ir OAB yra panašūs, tai jų atitinkamos kraštinės (esančios prieš atitinkamai lygius kampus) yra proporcingos.
Pažymėję [tex]OD=x[/tex] (cm) ir [tex]OC=x+2[/tex] (cm) (nes OD yra 2 cm mažesnis už OC), galime užrašyti:
[tex]\dfrac{OD}{OA}=\dfrac{OC}{OB}\implies \dfrac{x}{x+20}=\dfrac{x+2}{x+2+24}\implies x=10[/tex]. Taigi OD= 10 (cm)
16.3. Randame trikampių ODC ir OAB panašumo koeficientą:
[tex]k=\dfrac{OD}{OA}=\dfrac{10}{30}=\dfrac{1}{3}[/tex]
Tada:
[tex]\dfrac{S_{ΔODC}}{S_{ΔOAB}}=k^2=\left(\dfrac{1}{3}\right)^2=\dfrac{1}{9}[/tex]
17. 32 (l)
18. 38[tex]^\circ[/tex]
19. Užteks
20. 512820

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-05

0

Sokolovai, patikrinimas buvo tikrai geras. Pradžia aišku kaip visada skirta skaičiuotuvo maigymui (niekada nesuprasiu kam skirti tie uždaviniai su aritmetiniais veiksmais, kai leidžiama neštis į patikrinimą skaičiuotuvą su trupmenų skaičiavimo funkcija). Tolesni uždaviniai turint omeny, kas juos sprendė, o tai viso labo 10-tokai tikrai buvo adekvatūs. Vėliau gal pateiksiu išsamesnę savo šio patikrinimo analizę.

Paskutinį kartą atnaujinta 2019-06-07

0

Gal kas gali paskelbti šio matematikos testo atsakymus? Matematika (neprigirdintiesiems ir kurtiesiems)

0

Peržiūrėsiu, parašysiu.

0

Tik nesupratau o tau tik testinių atsakymų reikia ar visgi visų užduočių?

0

Šios užduoties: https://www.nec.lt/failai/8036_2019_mat_PUPP_kurt.pdf atsakymai:
1.1. [tex]\frac{4}{5}[/tex] arba 0,8
1.2. [tex]\frac{5}{8}[/tex] arba 0,625
1.3. [tex]\frac{10}{21}[/tex]
1.4. [tex]\frac{1}{2}[/tex] arba 0,5
1.5. [tex]1[/tex]
2. B
3. [tex]42[/tex]
4. C
5.1. 80 eurų
5.2. 120 eurų
6.1. 22[tex]^\circ[/tex]C
6.2. 30[tex]^\circ[/tex]C
6.3. 8[tex]^\circ[/tex]C
7.1. 24
7.2. 7531
8. C
9. C
10.1. [tex]\frac{13}{40}[/tex]
10.2. [tex]\frac{27}{40}[/tex]
11. 58
12.1. [tex]\frac{3a^2}{5b}[/tex]
12.2. [tex]a+4[/tex]
13.1. [tex]\frac{3a}{y}[/tex]
13.2. [tex]\frac{y}{6}[/tex]
13.3. [tex]\frac{8}{5}[/tex] arba 1,6
13.4. [tex]\frac{y^6}{9x^2}[/tex]
13.5. [tex]\frac{a}{b}[/tex]
14. C
15. [tex]55^\circ[/tex]
16. B
17. [tex]7\sqrt{5}[/tex]
18.1. [tex]55[/tex]
18.2. [tex]6[/tex]
18.3. [tex]\frac{4}{9}[/tex]
18.4. 7
18.5. 0,5 arba [tex]\frac{1}{2}[/tex]
19.1. 11
19.2. 1 ir 25
20. C
21. B
22.1. 1130 m³
22.2. 734,5 t.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Pasikartok matematikos temas spręsdamas online testus!