eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Matematikos PUPP užduotis 2020

Egzaminai Peržiūrų sk. (6561)

2020 metų matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas (PUPP) dešimtokams nevyks!
Ištrauka iš egzaminų centro tinklapio: Informuojame, kad  2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas nebus vykdomas, nes Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministras 2020 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-480 „Dėl pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir socialinės-pilietinės veiklos 2019–2020 mokslo metais“ nustatė, kad 2019–2020 mokslo metais pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys nuo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo atleidžiamas, o pagrindinio ugdymo 5–10, I–II gimnazijos klasės mokinys, 2019–2020 mokslo metais ne iki galo atlikęs ar neatlikęs socialinės-pilietinės veiklos, yra atleidžiamas nuo jos atlikimo.

pakeista prieš 3 m

Šioje temoje naujų pranešimų rašymas yra išjungtas!