eMatematikas Paieška Testai Forumas

Matematiniai simboliai (LATEX sintaksė)

Informacija   Peržiūrų sk. (11304)

Šiame forume palaikomas [tex]\LaTeX[/tex] kalbos modulis. Tai įrankis, padėsiantis atvaizduoti bet kokią matematikos, fizikos ar chemijos formulę.
Žemiau pateikta informacija trumpai supažindins jus su [tex]\LaTeX[/tex] sintakse ir jos panaudojimu forume.

Pagrindinės funkcijos
Norėdami įvesti matematinę formulę, kodą privalote rašyti tarp šių simbolių, kuriuos lengvai pasieksite mygtuko LATEX pagalba.
[tex]jūsų tex kodas[/tex]
Kėlimas laipsniu [tex]a^{x}[/tex], indekso prirašymas [tex]a_{x}[/tex], indeksas su laipsniu [tex]a_{x}^z[/tex]
[tex]a^{x}[/tex], [tex]a_{x}[/tex], [tex]a_{x}^z[/tex]
Daugyba [tex]3\cdot 2=6[/tex] ir dalyba (trupmena) [tex]\frac{5+x}{7-x}[/tex]
[tex]3\cdot 2[/tex], [tex]\frac{5}{7}[/tex]
Kvadratinės [tex]\sqrt{2x}[/tex] ir bet kurio laipsnio šaknys [tex]\sqrt[3]{64}[/tex], [tex]\sqrt[n]{1000}[/tex]
[tex]\sqrt{2x}[/tex], [tex]\sqrt[3]{64}[/tex], [tex]\sqrt[n]{1000}[/tex]
Integralas [tex]\int\limits_{0}^{1}{(x^2+x+1)}dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x)|_{0}^1=1\frac{5}{6}[/tex]
[tex]\int\limits_{0}^{1}{(x^2+x+1)}dx=(\frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}+x)|_{0}^1=1\frac{5}{6}[/tex]
Vektoriai [tex]\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}[/tex]
[tex]\vec{a}+\vec{b}=\vec{c}[/tex]
Matrica [tex]\begin{bmatrix} 1&2&3&4 \\ 5&6&7&8 \\ 9&0&1&2 \\ 3&4&5&6 \end{bmatrix}[/tex]
[tex]\begin{bmatrix} 1&2&3&4 \\ 5&6&7&8 \\ 9&0&1&2 \\ 3&4&5&6 \end{bmatrix}[/tex]
Lygčių sistema [tex]\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ 14x-10y=20 \end{cases}[/tex]
[tex]\begin{cases} x^2+y^2=10 \\ 14x-10y=20 \end{cases}[/tex]
Čia trumpai aprašytos tik dažniausiai naudojamos funkcijos. Daugiau [tex]\LaTeX[/tex] kalbos galimybių galite susirasti internete.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-10-29

0

Centruota formulė
Norint sucentruoti matematinę formulę, tai yra, kad formulė būtų atvaizduojama eilutės viduryje, ją reikėtų įrašyti tarp tokių simbolių:
$$ latex kodas $$ Sucentruokime Pitagoro teoremos formulę: $$a^2+b^2=c^2$$
O taip atrodo šios sucentruotos formulės kodas: $$a^2+b^2=c^2$$

0

Visiškai neaišku, kaip rašyt matematinius simbolius...Visiškai..

0

Tiesiog aš niekada nerašiau matematinių simbolių kompiuteriu. Man visa tai žiauriai nauja. Tie keisti simboliai, kodai kažkokie...

0

Bet verta pasipraktikuoti, iš tiesų paprasčiausias būdas išmokti, yra kopijuoti kodą iš čia ir jį pasikeisti savo nuožiūra. Dažniausiai prisireikia naudoti trupmenos, šaknies užrašymą. Kiti naudojami ne taip dažnai. Reikia tiesiog sulyginti pateiktą užrašą Latex sintakse ir gautą rezultatą pagal tai galima suprasti kokie simboliai ką reiškia. Pavyzdžiui užrašas:
\frac{5x}{7y} skirtas užrašyti trupmenai, jog tai trupmena sako trumpinys \frac, o vėliau skliausteliuose rašome skaitiklio ir vardiklio reikšmes. Rašydami tai tarp ženklų [tex][/tex], gauname:
[tex]\frac{5x}{7y}[/tex]
Svarbu prisiminti, jog tą teksto dalį, kurią rašome kaip formulę, būtinai rašome tarp tų laužtinių skliaustų su tekstu tex ir /tex.

Paskutinį kartą atnaujinta 2017-12-17

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!