eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Mechaniniai svyravimai ir bangos. Matematinė svyruoklė. Darbas su grafiku

Fizika Peržiūrų sk. [565]

Nubrėžtas matematinės svyruoklės x(t) grafikas.
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1620391170_12092.png

Jeigu suklydau pakomentuokite, taip pat būčiau dėkingas už pagalbą ties neatsakytais klausimais.

Apskaičiuoti svyravimo periodą. T = 2,4(s)
Apskaičiuoti svyravimo amplitudę. [tex]x_{m}=50(mm)[/tex]
Apskaičiuoti svyruoklės svyravimo dažnį. [tex]\nu = \frac{1}{T}[/tex]; [tex]\nu \approx 0,42(Hz)[/tex]
Apskaičiuoti svyruoklės ilgį. [tex]T = 2\pi \left (\frac{l}{g} \right )^{\frac{1}{2}}[/tex]; [tex]l \approx 1,46(m)[/tex]
Parašyti x koordinatės kitimo lygtį. [tex]x = 50cos(2,62t)[/tex]
Apskaičiuoti svyruoklės kampinį dažnį. [tex]\omega = \frac{2\pi }{T}[/tex]; [tex]\omega \approx 2,62(\frac{rad}{s})[/tex]
Apskaičiuoti didžiausią svyruoklės greičio modulio vertę. [tex]v_{m} = w\cdot x_{m}[/tex]; [tex]v_{m}=131(\frac{mm}{s})[/tex]
Parašyti svyruoklės greičio kitimo lygtį. [tex]v_{x}=\omega \cdot x_{m}\cdot cos(\omega t+\frac{\pi }{2})[/tex]; [tex]v_{x}=131\cdot cos(2,62 t+\frac{\pi }{2})[/tex]
Apskaičiuoti didžiausią pagreičio modulio vertę. [tex]a_{m}=w^{2}\cdot x_{m}[/tex]; [tex]a_{m}=343,22(\frac{mm}{s^{2}})[/tex]
Parašyti pagreičio kitimo lygtį. [tex]a_{x}=\omega ^{2}x_{m}cos(\omega t+\pi )[/tex]; [tex]a_{x}=343,22cos(2,62 t+\pi )[/tex]
Apskaičiuoti kūno koordinatę, kai fazė [tex]\frac{5}{3}\pi[/tex]. [tex]x = x_{m}\cdot sin(\varphi )[/tex]; [tex]x = 50\cdot sin(300)= -25\cdot 3^{\frac{1}{2}}(mm)[/tex]
Koks tuo metu kūno greitis? [tex]v_{x}=\omega \cdot x_{m}\cdot cos(300+\frac{\pi }{2})\approx 68,58(\frac{mm}{s})[/tex]
Kokiu pagreičiu tuo metu svyruoja kūnas?  [tex]a_{x}=\omega ^{2}\cdot x_{m}\cdot cos(\omega t+\pi );[/tex][tex]a_{x}=343,22\cdot cos(300+3,14) \approx 187,63(\frac{mm}{s^{2}})[/tex]

Apskaičiuoti tuo metu kūną veikiančių jėgų atstojamąją.
Kokios mechaninės energijos turi kūnas tuo metu?
Kam lygi visa mechaninė energija svyravimo metu?
Koks turėtų būti spyruoklės standumas, kad prikabinus 0,5 kg masės pasvarą spyruoklinė svyruoklė svyruotų 10 kartų didesniu dažniu?
Kiek pailgėtų spyruoklė prikabinus tokios masės pasvarą?

pakeista prieš 1 m

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »