eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Molekulinė kinetinė teorija. Vidutinio slenkamojo greičio ir vidutinės slenkamojo judėjimo energijos apskaičiavimas

Fizika Peržiūrų sk. [929]

Inde, kurio [tex]V = 3,4 m^{_{3}}[/tex], yra 2,6 kg azoto, jo [tex]p =1,2\cdot 10^{5}Pa[/tex]. Apskaičiuoti azoto molekulių vidutinį kvadratinį greitį(Ats. 685 m/s), 1 molekulės slenkamojo judėjimo energiją(Ats.[tex]1,1\cdot 10^{-20}J[/tex]).

Uždaviniui spręsti taikomas Avogadro dėsnis.
[tex]p = nkT[/tex]
Taip pat pasitelkiama molekulinės kinetinės dujų teorijos pagrindinės lygties išraiška
[tex]\frac{pV}{N}=kT[/tex]  [tex]\Rightarrow T = \frac{pV}{Nk}[/tex]
Taip pat pritaikoma formulė [tex]N = \frac{mN_{A}}{M}[/tex]
Gaunama [tex]T = \frac{pVM}{mN_{A}}[/tex]
Pritaikoma vidutinės kinetinės energijos išraiška ir - prilyginama absoliučiai temperatūrai [tex]\frac{m_{0}v^{2}}{2}=\frac{3}{2}kT[/tex]
Išreiškiamas greičio kvadrato vidurkis [tex]v^{2}=\frac{3kT}{m_{0}}[/tex]
[tex]m_{0}=\frac{M}{N_{A}}[/tex]
Išreiškiamas vidutinis kvadratinis greitis [tex]v = {\displaystyle {\sqrt {\frac{3kTN_{A}}{M}}}}[/tex]
[tex]k = 1,38\cdot 10^{23}[/tex]J/K
[tex]N_{A} = 6,02\cdot 10^{23}mol^{-1}[/tex]
[tex]M_{N_{2}} = 28 kg/mol[/tex]
[tex]\rho_{N} = 12,51kg/m^{3}[/tex]

Problema: Gaunamas neteisingas atsakymas. SOS.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »