eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Niutono - Leibnico formulė


Niutono - Leibnico formulė naudojama apibrėžtinio integralo reikšmės apskaičiavimui, kurio mokykliame kurse dažnai prireikia kreivinių figūrų ploto skaičiavimui: $$\int_{a}^{b}f(x)dx=F(x)\bigg|_{a}^{b}=F(b)-F(a)$$

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]