eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Nustatyti įrenginio naudingumo koeficientą

Fizika Peržiūrų sk. (329)

Gal kas galėtų padėti su šiuo uždaviniu?

Nuožulniosios plokštumos ilgis 4,5m, aukštis 1,5m. krovinio masė 360kg, trinties jėga skridiniuose 50N, o tarp krovinio ir nuožulniosios plokštumos 1,65 kN. Nustatykite įrenginio naudingumo koeficientą? Ar naudotis šia formule?

[tex]\eta = \frac{An}{Av}*100[/tex] %

Taip, šita formulė reikalinga. Gal žinai uždavinio atsakymą?

Ne. Žinau P=360kg, l=4.5m, h=1.5m
An=Ph=mgh
Av=Fl

Tai trūksta susirasti F. Reikia pasidaryti brėžinį, pasižymėti veikiančias jėgas ir taikant antrąjį Niutono dėsnį užsirašyti lygtį.

Be to 360 kg yra m, o ne P, bet P=mg.

pakeista prieš 11 mėn

F=m*a
Bet aš nežinau a ( pagreičio).
P=mg, bet g - laisvojo kritimo pagreitis, ir to nežinau
P - svoris
m - masė

Ne iš FIZIKOS OLIMPO šita užduotis? Radau jame identišką sąlygą ir dar brėžinys pridėtas.
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1667659329_2093.png

Nežinau, iš kur mokytoja ištraukus tokią sąlygą.

https://www.ematematikas.lt/upload/images/1667757011_2093.png
Sužymėjau veikiančias jėgas. Laikant, jog krovinys juda pastoviu greičiu, galime užrašyti, kad:
[tex]\vec{T_1}+\vec{F_s}+\vec{N}+\vec{F_{tr1}}=0[/tex]
Rask šios lygybės projekciją [tex]x[/tex] ašyje ir išsireišk jėgos [tex]\vec{T_1}[/tex], kuria tempiamas krovinys, dydį.
Iš paveikslėlio suprantu, jog yra naudojamas kilnojamasis skridinys. Vadinasi, jei skridinys keliamas jėga [tex]\vec{F}[/tex], ir jį veikia įtempimo jėga [tex]\vec{T_2}[/tex] (be to [tex]\vec{T_1}=-\vec{T_2}[/tex]), tai jėgų [tex]\vec{T_2}+\vec{F_{tr_2}}[/tex] atstojamosios dydis turėtų būti dvigubai didesnis už jėgos [tex]\vec{F}[/tex] dydį (kilnojamuoju skridiniu dvigubai laimime jėgos, bet dvigubai pralaimime kelio). T.y.:
[tex]\vec{F}=-\frac{1}{2}(\vec{T_2}+\vec{F_{tr_2}})[/tex]
Surask šios lygybės projekciją x ašyje, į ją vietoje jėgos [tex]\vec{T_2}[/tex] didumo įsirašyk prieš tai gautos jėgos [tex]\vec{T_1}[/tex] dydžio išraišką ir gausi, kam lygus jėgos [tex]\vec{F}[/tex] didumas.
Nepamirštame, jog naudojant įrenginį dukart pralaimima kelio, taigi:
[tex]A_v=F\cdot 2l[/tex]
[tex]A_n=mgh[/tex]
Ir skaičiuoji naudingumo koeficientą.

pakeista prieš 10 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »