eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Nustatyti įrenginio naudingumo koeficientą

Fizika Peržiūrų sk. [200]

Gal kas galėtų padėti su šiuo uždaviniu?

Nuožulniosios plokštumos ilgis 4,5m, aukštis 1,5m. krovinio masė 360kg, trinties jėga skridiniuose 50N, o tarp krovinio ir nuožulniosios plokštumos 1,65 kN. Nustatykite įrenginio naudingumo koeficientą? Ar naudotis šia formule?

[tex]\eta = \frac{An}{Av}*100[/tex] %

Taip, šita formulė reikalinga. Gal žinai uždavinio atsakymą?

Ne. Žinau P=360kg, l=4.5m, h=1.5m
An=Ph=mgh
Av=Fl

Tai trūksta susirasti F. Reikia pasidaryti brėžinį, pasižymėti veikiančias jėgas ir taikant antrąjį Niutono dėsnį užsirašyti lygtį.

Be to 360 kg yra m, o ne P, bet P=mg.

pakeista prieš 4 mėn

F=m*a
Bet aš nežinau a ( pagreičio).
P=mg, bet g - laisvojo kritimo pagreitis, ir to nežinau
P - svoris
m - masė

Ne iš FIZIKOS OLIMPO šita užduotis? Radau jame identišką sąlygą ir dar brėžinys pridėtas.
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1667659329_2093.png

Nežinau, iš kur mokytoja ištraukus tokią sąlygą.

https://www.ematematikas.lt/upload/images/1667757011_2093.png
Sužymėjau veikiančias jėgas. Laikant, jog krovinys juda pastoviu greičiu, galime užrašyti, kad:
[tex]\vec{T_1}+\vec{F_s}+\vec{N}+\vec{F_{tr1}}=0[/tex]
Rask šios lygybės projekciją [tex]x[/tex] ašyje ir išsireišk jėgos [tex]\vec{T_1}[/tex], kuria tempiamas krovinys, dydį.
Iš paveikslėlio suprantu, jog yra naudojamas kilnojamasis skridinys. Vadinasi, jei skridinys keliamas jėga [tex]\vec{F}[/tex], ir jį veikia įtempimo jėga [tex]\vec{T_2}[/tex] (be to [tex]\vec{T_1}=-\vec{T_2}[/tex]), tai jėgų [tex]\vec{T_2}+\vec{F_{tr_2}}[/tex] atstojamosios dydis turėtų būti dvigubai didesnis už jėgos [tex]\vec{F}[/tex] dydį (kilnojamuoju skridiniu dvigubai laimime jėgos, bet dvigubai pralaimime kelio). T.y.:
[tex]\vec{F}=-\frac{1}{2}(\vec{T_2}+\vec{F_{tr_2}})[/tex]
Surask šios lygybės projekciją x ašyje, į ją vietoje jėgos [tex]\vec{T_2}[/tex] didumo įsirašyk prieš tai gautos jėgos [tex]\vec{T_1}[/tex] dydžio išraišką ir gausi, kam lygus jėgos [tex]\vec{F}[/tex] didumas.
Nepamirštame, jog naudojant įrenginį dukart pralaimima kelio, taigi:
[tex]A_v=F\cdot 2l[/tex]
[tex]A_n=mgh[/tex]
Ir skaičiuoji naudingumo koeficientą.

pakeista prieš 4 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »