eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Pagrindinės tikimybių formulės


Atsitiktinio įvykio tikimybė [tex]P(A)=\dfrac{m}{n}[/tex], kur [tex]m[/tex] - palankios įvykio baigtys ir [tex]n[/tex] - visos galimos įvykio baigtys.

Negalimojo įvykio tikimybė lygi 0. Būtinojo įvykio tikimybė lygi 1. Bet kurio įvykio tikimybė yra ne didesnis už 1, neneigiamas skaičius. Įvykio ir jam priešingo įvykio tikimybių suma lygi 1.

Kartotiniai bandymai, kurie pasirodo su tikimybe [tex]p[/tex] ir nepasirodo su tikimybe [tex]q[/tex], dar yra vadinami binominiais arba Bernulio bandymais. Bernulio formulė, kur [tex]p[/tex] ir [tex]q=1-p[/tex] įvykio, bei jam priešingo įvykio tikimybės, [tex]n[/tex] - bandymų skaičius, [tex]k[/tex] - pasirodymo tikimybių skaičius. $$P(k)=C_n^{k} \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Tikimybių teorija]