eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Panašūs trikampiai ir vektorius

Geometrija Peržiūrų sk. (154)

[tex][/tex]
Duota [tex]:[/tex] [tex]\Delta ABC[/tex]  [tex][/tex]  Taškas [tex]D[/tex][tex]∈BC[/tex] ir [tex]AD= 9cm.[/tex]  [tex]\Delta ABD[/tex] [tex]\sim[/tex][tex]\Delta ADC[/tex]      [tex]BD≠DC[/tex]   
    Apskaičiuokite  [tex]\vec{BD}\cdot \vec{DC}[/tex]            [tex]([/tex] [tex]\Delta ABC[/tex]  yra ne  [tex]bukasis[/tex][tex])[/tex]          [tex]3t[/tex]

pakeista prieš 14 d

Sprendimas :[tex]\angle ADB[/tex] ir [tex]\angle ADC[/tex] yra [tex]gretutiniai[/tex] bet nors vienas iš jų negali būti [tex]bukasis [/tex] arba
abu  [tex]smailieji[/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]AD⊥BC[/tex]    [tex]\angle B\neq \angle C[/tex]  ([tex]BD≠DC[/tex]) [tex]\Rightarrow[/tex][tex]\angle B= \angle DAC;\angle C= \angle BAD[/tex]
[tex]\Rightarrow[/tex][tex]\frac{BD}{AD}= \frac{AD}{DC}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex][tex]BD\cdot DC= AD^{2}= 81[/tex]    [tex]\vec{BD}\cdot \vec{DC}= 81[/tex]  Kampas tarp [tex]vektorių[/tex] yra  [tex]0^{\circ}[/tex]

pakeista prieš 14 d

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »