eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Parabolės lygtis ir savybės


Funkcija [tex]f(x)=ax^2+bx+c[/tex], kur [tex]a\neq 0[/tex], vadinama kvadratine funkcija, o jos grafikas - parabole.
Prabolės šakos eina į viršų kai [tex]a>0[/tex] ir žemyn, kai [tex]a<0[/tex]. Parabolės viršūnės [tex]v(x;y)[/tex] koordinatės randamos pagal formules: $$x_v=-\frac{b}{2a}, \ y_v=\frac{-b^2+4ac}{4a}$$
Kvadratinę funkciją [tex]f(x)=ax^2+bx+c[/tex] galima užrašyti pavidalu [tex]y=a(x-m)^2+n[/tex]. Čia [tex](m;n)[/tex] parabolės viršūnės koordinatės, o [tex]a[/tex] - koeficientas. Atskliaudus šį reiškinį, gausime pradinę funkciją.

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]