eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Parabolės viršūnės koordinatės


Kvadratinė funkcija [tex]f(x)=ax^2+bx+c[/tex], jos grafikas yra parabolė. Parabolės virūnė $v(x_v;y_v)$. Parabolės viršūnės [tex]x_v[/tex] koordinatė randama pagal formulę: $$\bbox[10px,border:1px solid #eee]{x_v=-\frac{b}{2a}}$$ Parabolės viršūnės [tex]y[/tex] koordinatę galima surasti tiesiog įsistačius gautą $x_v$ reikšmę į pradinę funkciją arba galima pasinaudoti šia formule: $y_v=\dfrac{-b^2+4ac}{4a}$.
Parabolės viršūnė kartu yra ir jos simetrijos ašis, kuri yra užrašoma kaip $x=x_v$.

pakeista prieš 2 m

Formulės ir taisyklės [Funkcijos]