eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Pitagoro teorema ir jai atvirkštinė


Pitagoro teorema - stačiojo trikampio statinių kvadratų suma lygi įžambinės kvadratui. $$\bbox[10px,border:1px solid #eee] {a^2+b^2=c^2}$$ Iš Pitagoro teoremos formulės galima išvesti dar ir tokias: [tex]a^2=c^2-b^2[/tex] ir [tex]b^2=c^2-a^2[/tex].
Čia a ir b - statiniai, c - įžambinė. https://www.ematematikas.lt/upload/images/1656149534_2.svg
Atvirkštinė Pitagoro teorema
Jeigu ilgiausios trikampio kraštinės kvadratas lygus kitų dviejų likusių kraštinių kvadratų sumai, tai tas trikampis yra statusis.
Atvirkštinės Pitagoro teoremos pagalba galime nustatyti ne tik ar trikampis status, bet ir ar smailusis ar bukasis. Jeigu $a^2+b^2>c^2$, tuomet trikampis smailusis. Jeigu $a^2+b^2<c^2$, tuomet trikampis bukasis.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]