eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Reiškinių skaidymas dauginamaisiais

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (28525)

[tex]ab\pm ac=a(b\pm c)[/tex] - bendro dauginamojo iškėlimas prieš skliaustus

[tex]\displaystyle a^2 \pm 2ab+b^2=(a \pm b)^2[/tex]
[tex]\displaystyle a^2-b^2=(a+b)(a-b)[/tex] - kvadratų skirtumas

[tex]\displaystyle a^3 \pm 3a^2b+3ab^2 \pm b^3=(a \pm b)^3[/tex]
[tex]\displaystyle a^3 \mp b^3=(a \mp b)(a^2 \pm ab+b^2)[/tex] - kubų skirtumas arba suma

[tex]\displaystyle ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)[/tex] - kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais turint lygties sprendinius [tex]x_1[/tex] ir [tex]x_2[/tex]

[tex]ax+bx+ay+by=x(a+b)+y(a+b)=(a+b)(x+y)[/tex] - skaidymas dauginamaisiais grupavimo būdu

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Skaičiavimai]