eMatematikas Paieška

Remtis funkcijos išvestinės apibrėžimu

Aukštoji matematika Peržiūrų skaičius (462)

Reikia rasti funkcijos [tex]f(x)=2x^{2}-16x+35[/tex]
išvestinę bet kokiame taške x, bet reikia remtis funkcijos išvestinės apibrėžimu. [tex]\lim_{\triangle x\rightarrow 0}\frac{f(x+\triangle x)- f(x)}{\triangle x}[/tex]

Patį atsakymą yra lengva pamatyti: 4x-16. Bet kai bandau įsistatyti ir apskaičiuoti lieka [tex]\frac{\triangle x}{\triangle x}[/tex]

Manau, kad negerai įsistatau.

0

[tex]\lim_{\triangle x\rightarrow 0}\frac{2x^{2}-16x+35+ \triangle x - 2x^{2}+16x -35}{\triangle x}[/tex]
Nežinau, kaip reikia įsistatyti, bet žinau kad jeigu funkcija [tex]f(x)=x^{2}[/tex], tai bus [tex]\lim_{\triangle x \rightarrow 0}= \frac{(x +\triangle x)^{2} -x^{2}}{\triangle x}[/tex]

0

Viskas gavosi teisingai! Ačiū. Kai įsistačiau teisingai, susiprastino 16x; [tex]2x^{2}[/tex]; 35. Tada išsikeliau [tex]\triangle x[/tex] ir gavosi 4x - 16.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!