eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Romėniški skaičiai

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (31360)

Arabiškų - romėniškų skaičių lentelė
$$\small\begin{array}{|c|c|c|c|}
\hline
  1 & {\text{I}} & 8 & {\text{VIII}} \\\hline
  2 & {\text{II}} & 9 & {\text{IX}} \\\hline
  3 & {\text{III}} & 10 & {\text{X}} \\\hline
  4 & {\text{IV}} & 50 & {\text{L}} \\\hline
  5 & {\text{V}} & 100 & {\text{C}} \\\hline
  6 & {\text{VI}} & 500 & {\text{D}} \\\hline
  7 & {\text{VII}} & 1000 & {\text{M}} \\\hline
\end{array}$$
Romėniško skaičiaus skaitymas
Jei didesnis skaitmuo yra prieš mažesnį arba du, trys skaitmenys yra vienodi, tuomet jie sudedami. Jei mažesnis skaičius yra prieš didesnį, tai mažesnis atimamas iš didesnio.

Pavyzdys: MDXLVII = 1000 + 500 + 50 - 10 + 5 + 1 + 1 = 1547

pakeista prieš 1 mėn

Formulės ir taisyklės [Skaičiavimai]