eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Šaknų savybės

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [22313]

Šaknys
Vienodo laipsnio šaknų daugyba [tex]\sqrt{a}\cdot\sqrt{b}=\sqrt{ab}[/tex] ir dalyba [tex]\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=\sqrt{\dfrac{a}{b}}[/tex]
Skaičiaus, pakelto paprastąja trupmena, vertimas reiškiniu su šaknimi [tex]a^{\frac{m}{n}}=\sqrt[n]{a^m}=(\sqrt[n]{a})^m[/tex]
Šaknies kėlimas kvadratu [tex](\sqrt a)^2=a[/tex]
Dauginamojo įkėlimas po šaknies ženklu [tex]a\sqrt b =\sqrt{a^2\cdot b}[/tex]

pakeista prieš 3 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »