eMatematikas Prisijunk Forumas Matematikos testai

Šeši uždaviniai iš atsitiktinių dydžių


Bučiau labai dėkinga, jei padėtumėt išspręst šešis uždavinius iš atsitiktinių dydžių :)

1. Duoti skaitmenys 3, 7, 0, 1, 2, 4. Kiek iš jų galima sudaryti triženklių skaičių su skirtingais skaitmenimis, kurie dalintųsi iš 5?
2. Metami 3 lošimo kauliukai. Kokia tikimybė, kad iškris dviejų kauliukų vienodas akučių skaičius?
3. Vienoje dėžėje yra 25 detalės, antroje - 40. Pirmoje dėžėje yra 5 nestandartinės, antroje - 7. Atsitiktinai iš pirmos dėžės paimta detalė perkeliama į antrą dėžę. Iš antros dėžės atsitiktinai imama detalė. Kokia tikimybė, kad ji bus nestandartinė?
4. Ministerijoje į du referento postus pretenduoja 5 kandidatai ir 2 kandidatės. Raskite tikimybę, kad bent vienas iš referentų yra vyras?
5. Iš kortų kaladės (52 kortos) atsitiktinai paimamos iš karto 3 kortos. Kokia tikimybė, kad tarp jų bus tūzas, trejetas ir septynetas?
6. Iš 6 turimų raktų spynai tinka tik 3. Jis randamas iš eilės taikant turimus raktus. Sudaryti netinkamų raktų skaičiaus pasiskirstymo lentelę

1. 1 x 5 x 4 = 20

2. 1 x 1/6 x 5/6 = 5/36

4. 5/7 x 4/6 + 2/7 x 5/6 = 30/42

5. 4/52 x 4/52 x 4/52 = 1/2197

Kai kuriuos uždavinius aš spręsčiau kiek kitaip.
2. Jei jokie du kauliukai nerodys vienodai akių, jie visi trys rodys skirtingą skaičių: yra 6*5*4 variantų. Iš viso yra 6^3 variantų, kaip iškris trys kauliukai. Taigi tikimybė, kad du kauliukai rodys vienodai akių yra 1 -6*5*4/6^3 = 4/9. Kiek supratau, Vitalijus skaičiavo tikimybę, kad pirmi kauliukai rodys vienodai akių, o trečias kitokį akių skaičių. Bet galimi ir atvejai, kai pirmas ir trečias, antras ir trečias arba visi trys sutampa.
3. Prieš traukiant detalę iš antros dėžės, joje bus 41 detalė. 5/25 = 1/5 yra tikimybė, kad antroje dėžėje bus 8 nestandartinės detalės; 4/5 yra tikimybė, kad joje bus 7 nestandartinės detalės. Taigi tikimybė, kad ištrauksime nestandartinę detalę iš antros dėžės, yra 1/5*8/41 + 4/5*7/41 = 36/205.
4. Tikimybė, kad abu referentai bus moterys, yra 2/7*1/6. Tikimybė, kad bent vienas bus vyras, yra 1-2/7*1/6 = 20/21. Vitalijaus sprendimas irgi geras, tik jis pamiršo padauginti 2/7*5/6 iš dviejų (nes gali būti vyras+moteris arba moteris+vyras).
5. Yra 4^3 tūzo, septynakės ir triakės rinkiniai (nes yra keturi tūzai, keturios septynakės, keturios triakės). Iš visų yra 52!/(3!*49!) = 52*51*50/(3*2*1) trijų kortų rinkiniai. Taigi norimo rinkinio tikimybė yra 4^3 / (52*51*50/6) = 16/(13*17*25). Ankstesniame sprendime neatsižvelgta į faktą, kad kaladė sumažėja, jei ištraukiame kortą, be to, reikia nepamiršti, kad yra 3!=6 perstatos (T-7-3, T-3-7, 7-T-3, 7-3-T, 3-T-7, 3-7-T).

Kaip įdomiai skaičiuoji, bandai rasti priešingą įvyki ir atėmi, įdomu :cool:

o dėl antro, o kaip dėl galimybės kad visi trys rodys tą patį?

ketvirtame tikrai klaidą įvėliau :D pamiršau iš dviejų vienoj vietoj padaugint...

Mhm, patogu turėt omenyje, kad galima apskaičiuot atvirkštinį įvykį ir atimti. Tada turi dvigubai daugiau kelių iš kurių renkiesi lengviausia.

Antro sąlygą interpretavau, kad visi trys gali rodyti vienodai akučių. Jei negali, galima prie neteisingų variantų skaičiaus pridėti 6 (atsakymas bus 1 - (6*5*4+6)/6^3 = 15/36). Bet tokiu atveju rinkčiausi tavo sprendimo būdą, tik dar padauginčiau atsakymą iš 3, nes vėl trys perstatos: LLN, LNL, NLL.

Prasau padekite man isspresti uzdavini :(

1 užduotis

Pateikiami duomenys (1 lentelė) apie N apskrities ūkininkų ūkių 2008 m. sausio birželio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais gautas pajamas už parduotą pieną.
Apskaičiuokite sausio, birželio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais 19-21 ūkininkų parduoto pieno kg kainos vidurkius bei jū dinaminį pokytį (procentais), lapkričio mėn, lyginant su sausio, birželio ir rugpjūčio mėn.
Padarykite išvadas apie parduodamo pieno kainos pokyčius.

N apskrities ūkininkų ūkių už parduotą
Pieną gaunamos pajamos 2008 m.

Ūkių        Sausio mėn.         Birželio mėn.                   Rugpjūčio mėn.             Lapkričio mėn.
Nr.        1 kg          Pajamos už        1 kg        Pajamos už        1 kg        Pajamos už      1 kg        Pajamos už 
            kaina Lt    parduotą            kaina Lt    parduotą            kaina Lt    parduotą          kaina Lt    parduotą
                            pieną, Lt                            pieną, Lt                            pieną, Lt                          pieną, Lt
               
1 2   3         4           5                 6   7     8                9

19 0,49 1142       0,40       1243                 0,47 1114          0,60              1082
20 0,55 1071       0,44       1182                 0,53          1018   0,59         941
21 0,53 1352       0,41       1403                 0,51          1340   0,62       1272

:( biskiuka ismete duomenis, jei kas sutiktu padeti atsiusciau i pasta uzdavinius, labai prasau padekite :(

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »