eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

SI sistemos priešdėliai

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (1118)

SI sistemos priešdėliai – prieš matavimo vienetus arba jų simbolius rašomi priešdėliai (arba jų simboliai), reiškiantys daugiklius. Priešdėliai yra labai patogūs, kai norima sumažinti nulių skaičių dydžiuose. $$\small\begin{array}{|c|c|c|}\hline
\text{Žymėjimas} &
\text{Pavadinimas} &
\text{Daugiklis}
\\\hline
E &
eksa &
10^{18}
\\\hline
P &
peta &
10^{15}
\\\hline
T &
tera &
10^{12}
\\\hline
G &
giga &
10^{9}
\\\hline
M &
mega &
10^{6}
\\\hline
k &
kilo &
10^{3}
\\\hline
h &
hekto &
10^{2}
\\\hline
D &
deka &
10^{1}
\\\hline
d &
deci &
10^{-1}
\\\hline
c &
centi &
10^{-2}
\\\hline
m &
mili &
10^{-3}
\\\hline
μ &
mikro &
10^{-6}
\\\hline
n &
nano &
10^{-9}
\\\hline
p &
piko &
10^{-12}
\\\hline
f &
femto &
10^{-15}
\\\hline
a &
ato &
10^{-18}
\\\hline
\end{array}$$

pakeista prieš 3 mėn

Formulės ir taisyklės [Skaičiavimai]