eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Sinusų ir kosinusų teoremos

Geometrija Peržiūrų sk. [33906]

Sinusų teorema
Trikampių kraštinių ilgiai proporcingi prieš jas esančių kampų sinusams.
$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$
Kosinusų teorema
Trikampio kraštinės ilgio kvadratas lygus kitų dviejų kraštinių ilgių kvadratų sumai minus dvigubai tų kraštinių ir tarp jų esančio kampo kosinuso sandaugai.
$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$$ $$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B$$ $$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$$

pakeista prieš 3 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »