eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Sprendžiame trigonometrinę nelygybę


Su kuriomis [tex]a[/tex]  reikšmėmis nelygybės    [tex]a\cos x< -1[/tex] sprendinių aibė yra  intervalas [tex]\left ( -\frac{π}{6}+2πn;\frac{π}{6}+2πn\right ),[/tex]  kai [tex]n∈Z[/tex]

pakeista prieš 1 m

[tex][/tex]
Sprendimas [tex]:[/tex]  [tex]x∈\left (- \frac{π}{6}+2πn;\frac{π}{6}+2πn \right )[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]\cos x> \frac{√3}{2}[/tex] [tex]\Rightarrow[/tex] [tex]a= -\frac{2\sqrt{3}}{3}[/tex]

pakeista prieš 1 m

Atsakymas -2√3/2.

Pataisymas. Atsakyme vardiklyje turi būti 3.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »