eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Stačiakampis: savybės, plotas, perimetras

Geometrija Peržiūrų sk. (43415)

Stačiakampis yra lygiagretainis, kurio visi kampai yra statūs.

Stačiakampio savybės

Stačiakampio priešingosios kraštinės yra lygios [tex]AB = CD = b[/tex] ir [tex]AD = BC = a[/tex]. Stačiakampio priešingosios kraštinės lygiagrečios [tex]AB || CD[/tex] ir [tex]AD || BC[/tex]. Stačiakampio visi kampai yra statūs [tex]\angle A=\angle B=\angle C=\angle D=90^{\circ }[/tex]. Stačiakampio įstrižainės yra lygios [tex]d_{1}=d_{2}[/tex].

Stačiakampio plotas ir perimetras

Stačiakampio perimetras skaičiuojamas pagal formulę [tex]P = 2(a + b)[/tex]. Stačiakampio plotas randamas taip: $$\bbox[10px,border:1px solid #eee] {S=ab}$$ Žinant stačiakampio įstrižaines ir kampą tarp tų įstrižainių, plotas gali būti apskaičiuojamas ir pagal tokią formulę: [tex]S={\dfrac {1}{2}}d^{2}\sin \varphi[/tex].

Formulėse naudojami žymenys: a ir b - stačiakampio kraštinės, d – bet kuri stačiakampio įstrižainė, φ – kampas tarp įstrižainių.

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]