eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Standartinė skaičiaus išraiška

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [31207]

Standartinė skaičiaus išraiška – skaičiaus užrašas pavidalu [tex]a \cdot 10^n[/tex], kur [tex]1 \leq |a| < 10[/tex], o n - sveikasis skaičius.
Rodiklis n vadinamas skaičiaus eile.

Keli pavyzdžiai:

[tex]3,7 \cdot 10^7[/tex] - standartinė skaičiaus 37000000 išraiška. Jo eilė lygi 7.
[tex]5,1 \cdot 10^{-5}[/tex] - standartinė skaičiaus 0,000051 išraiška. Jo eilė lygi -5.

pakeista prieš 8 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »