eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Standartizuoto matematikos testo autorius klaidina aštuntokus

Bendri klausimai Peržiūrų sk. (633)

Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) surengė standartizuotą matematikos žinių patikrinimo testą aštuntokams (NMPP).
Dauguma uždavinių prilygsta galvosūkiams, svarbiausios temos, turinčios įtakos tolesniam matematikos mokymuisi, paliktos "už borto".  Greitosios daugybos formulių, daugianarių skaidymo dauginamaisiais, Pitagoro teoremos, laipsnių savybių, ir daugelio kitų strateginių temų žinių šis testas beveik netikrino. 
Testo autoriui nėra žinoma, jog nėra sąvokos "prizmės išklotinė", o yra "prizmės paviršiaus išklotinė".
Tačiau daugelyje testo uždavinių mes regime tiesiog "prizmės, ritinio, stačiakampio gretasienio išklotines". 
Yra ten netgi "piramidės išklotinė", nors piramidės mokosi devintokai, o čia kalbama apie matematikos testą, skirtą aštuntokams.
Matematikos teste pačios matematikos buvo itin nedaug.
Dominavo diagramų skaitymas, galvosūkiai (kaip apie bėgiką iš Kenijos) ir...teiginių atranka.
Ne visų klausimų formuluotės buvo aiškios.
Tačiau visa tai būtų beveik "žiedeliai" lyginant su tuo, ką aš išvydau paskutiniame testo uždavinyje.
Testo autorius šio uždavinio formuluotėje aiškina moksleiviams štai tokį savo išrastą dviratį:
"Teiginiai būna 3 rūšių: arba visada teisingi, arba kartais teisingi, arba visada klaidingi. Pažymėkite, kokios rūšies yra lentelėje pateikti teiginiai...."
Toliau moksleiviams siūlomas toks "kartais teisingo teiginio" (anot autoriaus) variantas:
"Sudėję du skaičiaus 3 kartotinius, gauname skaičiaus 6 kartotinius". Bet aš čia ne apie tai, kad ši formuluotė moksleiviams (ir ne tik jiems) nėra aiški, tai irgi būtų tik "žiedeliai".
Aš pakraupau, išvydęs šį uždavinį. Kas leido tyčiotis iš matematinių sąvokų, kodėl testo autorius (vadinasi, ir jį paskyrusi Švietimo Ministerija) sąmoningai dezinformuoja moksleivius?
Kaip mes paskui galime kalbėt apie moksleivių žinių spragas, jei specialistai sąmoningai daro šiurkščias dalykines klaidas?
Apmaudu, kad tenka priminti seniai žinomą tiesą- MATEMATIKOJE SAMPRATA "VISADA" ( kaip ir "kartais") IŠ VISO NEGALI BŪTI VARTOJAMA!
Nėra ir negali būti jokių "visada teisingų", "kartais teisingų", "visada klaidingų"...., "paryčiais neteisingų", "retsykiais klaidingų teiginių" ir panašių nesąmonių.
Teiginiai matematikoje yra teisingi arba klaidingi.
Nes negali būti tas pats teiginys teisingas ir klaidingas tuo pat metu (žinomas dėsnis).
Prastai suformuluotas, aukščiau pateiktas paskutinio testo uždavinio teiginys apie dviejų skaičiaus 3 kartotinių sumos dalumą iš 6, aišku, yra klaidingas. O ne "kartais teisingas", kaip mano testo autorius, numatydamas "teisingą" atsakymo variantą.
Kiekvienas testas, kiekviena žinių patikra kartu vaidina ir mokomąjį, ir auklėjamąjį, vaidmenį.
Ko gali išmokyti mūsų moksleivius tokie ŠMM parinkti pseudo-specialistai?
Kad matematika nėra tikslusis mokslas? Kad ji "ne visada" tiksli, o gal ir "kartais neteisinga"?
Kaip bebūtų, šių metų standartizuoto (NMPP) testo autoriams, taigi, ir juos išrinkusiai ŠMM,  puikiai pavyko dezinformuoti tūkstančius aštuntokų.

pakeista prieš 2 m

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »