eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Stereometrija. sukiniai. paviršiaus plotas

Geometrija Peržiūrų sk. (132)

Ketaus rutulio masė 18kg. apskaičiuokite šio rutulio paviršiaus plotą, jei ketaus tankis yra 7,2 g/[tex]cm^{3}[/tex]

[tex]V_{rut.}= 18000÷7,2= 2500cm^{3}[/tex]    [tex]\frac{4}{3}πR^{3}= 2500[/tex][tex].    R= \sqrt[3]{\frac{1875}{π}}[/tex].      [tex]S_{pav.}= 4πR^{2}[/tex]  [tex]S_{pav.}= 100\cdot \sqrt[3]{225π}[/tex][tex]cm^{2}[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »