eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Talio teorema. Figūrų panašumas


Lygiagrečios tiesės, kirsdamos kampo kraštines arba jų tęsinius, atkerta jose proporcingas atkarpas. Jeigu $BC||DE$, tai trikampiams $ABC$ ir $ADE$ galima pritaikyti Talio teoremą, gauname: $$\dfrac{\text{AB}}{\text{AD}}=\dfrac{\text{AC}}{\text{AE}}$$
https://www.ematematikas.lt/upload/images/1656076979_2.svg

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Geometrija]