eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Tarpinis matematikos patikrinimas 2024

Egzaminai Peržiūrų sk. (77)

Nuo 2023–2024 mokslo metų III gimnazijos klasės mokiniams organizuojamas tarpinis matematikos patikrinimas.

Matematikos tarpiniai patikrinimai bus vykdomi pagal vidurinio ugdymo matematikos išplėstinio (A) kurso bendrąją programą ir pagal vidurinio ugdymo matematikos bendrojo (B) kurso bendrąją programą.

Matematika (B, pirmasis) 2024 m. kovo 13 d. (T) 8h
Matematika (A, pirmasis) 2024 m. kovo 14 d. (K) 8h
Kitų patikrinimų datos ir laikai »

pakeista prieš 14 d

Kandidatų tarpinių patikrinimų rezultatas [tex]0–40[/tex] taškų. Jeigu tarpinį patikrinimą laikiusysis nesurinko bent 1 taško, rezultatų protokole įrašomas [tex]0[/tex]. Šis gautas įvertinimas bus sudedamas su būsimo valstybinio matematikos brandos egzamino įvertinimu [tex]0–60[/tex].

Valstybinis brandos egzaminas laikomas išlaikytu mokiniui surinkus [tex]35[/tex] taškus iš [tex]100[/tex] susumuotų tarpinio patikrinimo ir brandos egzamino galimų taškų. Valstybinio brandos egzamino vertinimo taškai nuo [tex]35[/tex] iki [tex]95[/tex] imtinai konvertuojami į balus pridedant penkis prie surinkto taškų skaičiaus (taikant formulę [tex]f(x)=x+5[/tex], kur [tex]x[/tex] yra mokinio surinktų taškų suma (arba skaičius) nuo [tex]35[/tex] iki [tex]95[/tex] imtinai, [tex]f(x)[/tex] – valstybinio brandos egzamino įvertinimas balais), o nuo [tex]96[/tex] iki [tex]100[/tex] taškų imtinai – į [tex]100[/tex] balų įvertinimą. Neišlaikiusiajam valstybinio brandos egzamino rezultatų protokole įrašoma "Neišlaikyta".
Plačiau apie organizuojamus patikrinimus »

pakeista prieš 14 d

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »