eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Taško padėtis tiesės atžvilgiu

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [111]

1) Su kuria mažiausia [tex]\alpha[/tex] reikšme    [tex]\left ( -90^{\circ}\leq \alpha \leq 90^{\circ} \right )[/tex][tex],[/tex] taškas [tex]A\left ( 1;\cos \alpha \right )[/tex] yra toje pačioje tiesės
[tex]y= x-2[/tex] pusėje ,kaip ir taškas [tex]B\left ( 1;1 \right )[/tex][tex].[/tex]  ([tex]2t[/tex])
2) Viena lygiakraščio trikampio viršūnė yra [tex]A\left ( 0;1 \right )[/tex][tex].[/tex]Apie tą trikampį apibrėžtas apskritimas [tex]x^{2}+y^{2}= 1[/tex][tex].[/tex] Užrašykite lygtį tiesės, kurioje yra kraštinė  prieš [tex]\angle A[/tex]  [tex]\left ( 2t. \right )[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

[tex]\alpha =- 90^{\circ}[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

Sprendimas: Taškas [tex]A\left ( 1;\cos \alpha \right )[/tex] yra tiesėje [tex]x= 1.[/tex] Tiesės [tex]y= x-2;  x=1[/tex] susikerta taške [tex]\left ( 1;-1 \right )[/tex][tex].[/tex]
Taškas [tex]A\left ( 1;1 \right )[/tex] yra aukščiau tiesės [tex]y= x-2[/tex][tex].[/tex] Taškas [tex]B\left ( 1;\cos \alpha \right )[/tex] turi būti irgi aukščiau tiesės
[tex]y= x-2[/tex][tex].[/tex] [tex]\cos \alpha > -1[/tex][tex].[/tex] [tex]\alpha[/tex]  gali įgyti reikšmes nuo [tex][/tex][tex]\left ( -∞;+∞ \right )[/tex] išskyrus[tex]180^{\circ}+360^{\circ}n[/tex][tex],[/tex] [tex]n[/tex][tex]∈\mathbb{Z}[/tex]
[tex]\alpha = -90^{\circ}[/tex][tex].[/tex]  Intervalas patektas [tex]-90^{\circ}\leq \alpha \leq90^{\circ}[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

2) Iš viršūnės [tex]A[/tex] nubrėžtos aukštinė,pusiaukampine ,pusiaukraštinė sutampa ir jos yra OY  ašije ir statmenos prieš  kampą [tex]A[/tex] esančiai kraštinei. Visos trikampio pusiaukraštinės susikerta apibrėž
to apskritimo  centre.  (Lygiakraštis[tex]\Delta[/tex]).  Atstumas nuo taško [tex]A[/tex]  iki apskritimo centro yra [tex]1[/tex],o atstu
mas nuo apskritimo  centro iki kraštinės esančios prieš kampą [tex]A[/tex] yra [tex]\frac{1}{2}[/tex]
(Susikirsdamos įstrižainės  dalinasi santykiu [tex]2÷1[/tex] ) Tiesės lygtis  yra  [tex]y= -\frac{1}{2}[/tex]( Apskritimo centras yra taškas [tex]\left ( 0;0 \right )[/tex] Tiesės  lygtis yra [tex]y= -\frac{1}{2}[/tex]

pakeista prieš 1 mėn

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »