eMatematikas.lt Registruotis Paieška

Termodinamika - Izobarinis plėtimasis

Fizika   Peržiūrų skaičius (97)

Izobarinio plėtimosi metu 20g vandenilio tūris padidėjo du kartus. Dujų pradinė temperatūra buvo 300K. Apskaičiuokite:
a) besiplečiančių dujų atlikta darbą. (24,93 kJ)
b) dujų vidinės energijos pokytį. (32,325 kJ)
c) dujoms suteiktą šilumos kiekį. (87,255 kJ)

a dalyje bandyčiau naudoti [tex]A=\frac{mRT}{M(\frac{V_2{}}{V_1{}})}[/tex] bet nežinau kaip reikia sužinoti pradinį tūrį. Nors žinau, kad [tex]\frac{V_2{}}{V_1{}}=2[/tex], bet jei neklystu tūrio reikės b ir c dalims.

0

Turi gali rasti iš formules [tex] n = \frac{V}{Vm}[/tex] molius gali rasti iš masės

0

duota:
m = 20g = 0,02 kg
V1 = 2V2
T1 = 300K
R = 8,313 J/molK
M(H2) = 0,002 kg/mol

a) rasti: A
A = pΔV

V1/T1 = V2/T2
T2 = (T1*V2)/V1
T2 = (300*2V1)/V1 = 600K

pV = (m/M)*RT
V1 = nRT1
V2 = nRT2

Izobarinis procesas - p1=p2
A = p((nRT2/Mp)-(nRT1)/Mp)
A = (mR(T2-T1))/M
A = (0,02*8,314*(600-300))/0,002 = 2,49*10^4 J = 24,9 kJ

0

V1 = nRT1
V2 = nRT2
Turėtu būti
V1 = (nRT1)/p1
V2 = (nRT2)/p2

1

b) atsakymą gaunu kitokį ...
rasti: ΔU
ΔU = U2-U1

U = (5/2)*pV, koeficientas 5/2 nes dviatomė molekulė.

V1 = (nRT1)/p1
V2 = (nRT2)/p2
ΔU = 5/2*n*R*(T2-T1)

ΔU = (5/2)*(0,02/0,002)*8,314*(600-300) = 6,24*10^4J = 62,355 kJ

c)atsakymas sutampa???
rasti: Q

Q = ΔU+A
Q = 62,355 kJ + 24,9 kJ = 87,255 kJ

Greičiausiai uždavinyno b atsakymas yra klaidingas...

Paskutinį kartą atnaujinta 2020-05-13

1

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Kategorijos

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Matematikos testai įvairių klasių moksleiviams! Spręsti testus »