eMatematikas Teorija Forumas Akademija VBE Bandomieji Testai

Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas

Skaičiavimai Peržiūrų sk. [26535]

Tiesioginis proporcingumas
Du dydžiai vadinami tiesiogiai proporcingais, jeigu jų atitinkamų reikšmių santykiai yra lygūs. Tiesioginio proporcingumo funkcija yra $y=kx$. Pavyzdys:
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
  x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\\hline
  y & 12 & 24 & 36 & 48 & 60 \\\hline
\end{array}$$ Padaliję visas y reikšmes iš atitinkamų x reikšmių, gauname tą patį skaičių: [tex]\dfrac{12}{1}=\dfrac{24}{2}=\dfrac{36}{3}=\dfrac{48}{4}=\dfrac{60}{5}=12[/tex]
Šioje lentelėje pavaizduotą tiesioginį proporcingumą galima užrašyti kaip funkciją: $y=12x$

Atvirkštinis proporcingumas
Du dydžiai vadinami atvirkščiai proporcingais, jeigu jų atitinkamų reikšmių sandaugos yra lygios. Atvirkštinio proporcingumo funkcija yra $y=\dfrac{k}{x}$. Pavyzdys:
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
  x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\\hline
  y & 24 & 12 & 8 & 6 & 4.8 \\\hline
\end{array}$$ Padauginę visas y reikšmes iš atitinkamų x reikšmių, gauname tą patį skaičių: [tex]24\cdot 1=12\cdot 2=8\cdot 3=6\cdot 4=4.8\cdot 5 = 24[/tex]
Šioje lentelėje pavaizduotą atvirkštinį proporcingumą galima užrašyti kaip funkciją: $y=\dfrac{24}{x}$

pakeista prieš 3 mėn

Nori patogiai naršyti matematikos formules, teoriją ir taisykles? Formulynas »