eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Tiesioginis ir atvirkštinis proporcingumas

Skaičiavimai Peržiūrų sk. (32694)

Tiesioginis proporcingumas
Du dydžiai vadinami tiesiogiai proporcingais, jeigu jų atitinkamų reikšmių santykiai yra lygūs. Tiesioginio proporcingumo funkcija yra $y=kx$. Pavyzdys:
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
  x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\\hline
  y & 12 & 24 & 36 & 48 & 60 \\\hline
\end{array}$$ Padaliję visas y reikšmes iš atitinkamų x reikšmių, gauname tą patį skaičių: [tex]\dfrac{12}{1}=\dfrac{24}{2}=\dfrac{36}{3}=\dfrac{48}{4}=\dfrac{60}{5}=12[/tex]
Šioje lentelėje pavaizduotą tiesioginį proporcingumą galima užrašyti kaip funkciją: $y=12x$

Atvirkštinis proporcingumas
Du dydžiai vadinami atvirkščiai proporcingais, jeigu jų atitinkamų reikšmių sandaugos yra lygios. Atvirkštinio proporcingumo funkcija yra $y=\dfrac{k}{x}$. Pavyzdys:
$$\begin{array}{|c|c|c|c|c|c|}
\hline
  x & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\\hline
  y & 24 & 12 & 8 & 6 & 4.8 \\\hline
\end{array}$$ Padauginę visas y reikšmes iš atitinkamų x reikšmių, gauname tą patį skaičių: [tex]24\cdot 1=12\cdot 2=8\cdot 3=6\cdot 4=4.8\cdot 5 = 24[/tex]
Šioje lentelėje pavaizduotą atvirkštinį proporcingumą galima užrašyti kaip funkciją: $y=\dfrac{24}{x}$

pakeista prieš 1 m

Formulės ir taisyklės [Skaičiavimai]