eMatematikas Forumas VBE užduotys Testai

Forumas

Tinklapio lankomumas ir lankytojų aktyvumas

Forumo palaikymas Peržiūrų sk. [1142]

Kai kuriose temose mačiau diskusijų užuomazgas dėl pamažėjusio aktyvumo. Kažkas iš jūsų rašė , kad dėl to kaltas silpnėjantis moksleivių lygis. Dar kažkas minėjo, kad tiesiog forume pilna temų ir uždavinių sprendimų.

Taigi, abi nuomonės teisingos. Pats lankomumas nekinta, netgi sakyčiau truputį auga. O aktyvumas rodo, kad forume labai daug visko, nebereikia kurti naujų temų. Naujos temos turėtų būt susijusios su klausimais, kurių nėra forume arba su netradicinėmis problemomis ir uždaviniais, tačiau bendras matematinis lygis šitą reikalą smarkiai paveikia, dalis žmonių neturi ne tik matematikos pamatų, bet ir nemoka formuluoti klausimo iškilusiai problemai.

pakeista prieš 4 m

Man patiko teiginys, kad dalis žmonių neturi ne tik matematikos pamatų, bet ir nemoka formuluoti klausimo iškilusiai problemai. Šį gebėjimą priskiriu matematiniam raštingumui. Naujos žinios matematikoje negali ateiti neišvysčius atitinkamo sąrašo pradinių. Gebėjimai formuluoti klausimus iškilusiai problemai yra labai panašūs į geometrinių bei tekstinių uždavinių interpretavimą, t.y. gebėjimą pagal juos sudaryti reiškinius.

Būdus, kaip būtų galima didinti forumo populiarumą siūliau anksčiau. Viena iš ėjimo krypčių būtų tinkamos terpės, kur būtų galima ugdyti matematinį raštingumą, sudarymas. Kita iš krypčių būtų bandymas šiame forume esančią informaciją pateikti sistemingiau, nei tarpusavyje nesusijusių faktų rinkinį, kaip tai daroma dabar esamuose prasto lygio vadovėliuose. Šiame forume mes turime formulynus, tačiau per mažai mėginama taip pat paaiškinti, kaip jos turėtų būti atsimenamos arba išvedamos. Sistemingai, o gal net ir patraukliai pateikti aiškinimai manau tikrai padidintų populiarumą. Klausimas tik, ką iš tikrųjų įmanoma padaryti.

Taip, maždaug tą minty ir turėjau. Turbūt, jei patikrintume visus išbandytus įsiminimo būdus, jie turėtų būti originalūs. Manasis įsiminimo būdas:

išreiškiame $\sin{a+a}=\sin{a}\cos{a}+\sin{a}\cos{a}$, o $\sin{a+b}$ yra dviejų dėmenų suma. Vadinasi, kiekvienas iš dėmenų yra gautas iš dėmens $\sin{a}\cos{a}$. Dar atsimenu, kad dėmenyse, nesvarbu, ar paimtume $\cos(a+b)$ išraišką, ar $\sin(a+b)$, argumentus žyminčios raidės turi būti skirtingos.

Formulių yra įvairių. Mokiniams nuolat tenka rinktis tarp teisingo formulių įsiminimo. Keli pavyzdžiai:
• Formulės $S=\pi r^2$ egzaminų lapuose neduoda. Kaip ją įsiminti? Šiuo metu aš ją atsimenu paraidžiui. Tačiau galbūt kai kuriems moksleiviams aiškiau būtų įsiminti geometrinę situaciją, iš kurios ši formulė gaunama?
• Formulėms $v=\frac{s}{t}$, $s=vt$, $t=\frac{s}{v}$ matematikos mokytojai naudoja mnemonikas. Raidės v, s ir t yra talpinamos į piramidę. Toks įsiminimo būdas moko naudotis procedūromis, kurios net nėra matematinės ir nelavina matematinio mąstymo. Pasimetusiems moksleiviams aš rekomenduoju žiūrėti į vienetus. Pvz. $h$ yra gaunamas $km$ dalijant iš $km/h$, taigi $t=\frac{s}{v}$. Toks būdas skatina matematinį mąstymą, nes taip mąstant galvoje atliekami panašūs procesai, kokie vyksta ir su kitomis objektų kategorijomis (trupmenų skaitikliais ir vardikliais, panašiųjų narių raidinėmis ir skaitinėmis dalimis, skaičiaus skyriais).
• Formulės $a_n=a_1+d(n-1)$ kalti mintinai nebūtina. Užtenka turėti tinkamą jos interpretaciją: narys $a_n$ yra gaunamas $n-1$ kartą prie pirmojo progresijos nario pridėjus skirtumą $d$.

Iš tikrųjų, manau mokiniams formulynai - dar ne sprendimas norint išmokti matematiką. Būtina paaiškinti, kurios iš tų formulių reikalauja įsiminimo, o kurios išvedimo įsiminimo. Turint silpnus matematinio turinio interpretavimo ir reflektavimo įgūdžius formulių skirstyti pagal svarbumą, sunkumą ir t.t. beveik neįmanoma. Būtent todėl aš vis siūlau šiame forume nepražiūrėti tiek elementaraus matematinio raštingumo ugdymo, tiek įvairių formulių paaiškinimo. Šia veikla, kiek įmanoma, užsiimsiu pats siūlydamas įvairias dar neaptartas temas, pildydamas senąsias ir parašydamas formulynuose pateiktų formulių paaiškinimus komentaruose.

Klausimas tik, kaip tokia mano veiklos kryptis priimtina šio forumo administratoriui Vitalijui ir kokių alternatyvių bei forume įgyvendinamų būdų jis mato.

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »