ematematikas Registruotis Ieškoti

Tirpalo molinė koncentracija, reikia apskaičiuoti masės dalį

Chemija   Peržiūrų skaičius (7863)

Sąlyga:
Išmokite apskaičiuoti masės dalį, jeigu žinoma tirpalo molinė koncentracija ir tankis.


Duota: ρ ir c
išsirašiau formules
1) w=m1(tirpinio masė)/m (tirpalo masė) * 100
2) c=n/V
3) ρ=m/V

Ką daryti toliau? :(

0

Reikia suprasti, kad tirpalo tankis ([tex]\rho[/tex]) yra apskaičiuojamas tirpalo masę padalinus iš tirpalo tūrio.
Tuo tarpu tirpalo molinė koncentracija (c) yra apskaičiuojama grynos medžiagos (tirpinio) molių kiekį padalinus iš tirpalo tūrio.
Prie formulių, kurias pasirašei, išvedimui dar reikės formulės [tex]n(\text{tirpinio})=\frac{m(\text{tirpinio})}{M}[/tex]
Iš šių trijų formulių galima išvesti masės dalies formulę, jeigu to prašo sąlyga.
Iš molinės koncentracijos formulės išvedame medžiagos molių kiekį: [tex]c(\text{tirpalo})=\frac{n(\text{tirpinio})}{V\text{(tirpalo)}} \implies n\text{(tirpinio)} = c(\text{tirpalo}) \cdot V\text{(tirpalo)}[/tex]
Iš molių kiekio formulės išvedame tirpinio masę: [tex]n(\text{tirpinio})=\frac{m(\text{tirpinio})}{M} \implies m(\text{tirpinio}) = n(\text{tirpinio}) \cdot M[/tex]
Į išreikštą formulę įstatome tai, ką gavome prieš tai: [tex]m(\text{tirpinio}) = n(\text{tirpinio}) \cdot M \implies \color{red}{m(\text{tirpinio})} = \color{red}{c(\text{tirpalo}) \cdot V\text{(tirpalo)} \cdot M}[/tex]
Iš tirpalo tankio formulės išvedame tirpalo masę: [tex]\rho = \frac{m(\text{tirpalo})}{V(\text{tirpalo})} \implies \color{blue}{m(\text{tirpalo})} = \color{blue}{\rho \cdot V(\text{tirpalo})}[/tex]
Sustatome viską į masės dalies formulę: [tex]\omega = \frac{\color{red}{m(\text{tirpinio})}}{\color{blue}{m(\text{tirpalo})}} \cdot 100\% \implies \omega = \frac{\color{red}{c(\text{tirpalo}) \cdot V\text{(tirpalo)} \cdot M}}{\color{blue}{\rho \cdot V(\text{tirpalo})}} \cdot 100\% [/tex]
Išprastiname [tex]V\text{(tirpalo)}[/tex] ir turime galutinę formulę: [tex]\omega = \frac{c(\text{tirpalo}) \cdot M}{\rho} \cdot 100\%[/tex]
Taigi, norint surasti tirpalo masės dalį, turint tirpalo molinę koncentraciją ir tirpalo tankį, papildomai reikia turėti ištirpintos medžiagos molinę masę.

0

Norėdami rašyti žinutes privalote prisijungti!

Matematikos testai www.ematematikas.lt/testai Pasikartok matematikos temas spręsdamas online testus!