eMatematikas Prisijunk Forumas Egzaminų užduotys ONLINE testai

Trigonometrinė funkcija ir du taškai


1) Su kuriomis [tex]a[/tex] ir [tex]b[/tex] reikšmėmis  [tex] a∈[/tex][tex]\left ( \frac{π}{6};\frac{5π}{6} \right )[/tex] taškai [tex] A\left ( \frac{π}{3};b \right )[/tex] ir [tex]B\left ( a;b \right )[/tex] gali būti funkcijos
[tex]f\left ( x \right )= \sin x+c[/tex]  [tex]grafiko[/tex]  taškais[tex]. [/tex][tex]A≠ B[/tex]
 

2) Su kuriomis [tex]a[/tex] ir [tex]b[/tex] reikšmėmis taškai [tex]A\left ( \frac{π}{6};b \right )[/tex] ir [tex]B\left ( a;b \right )[/tex]  yra funkcijos [tex]f\left ( x \right )= \sin x[/tex]
[tex]grafiko[/tex]  taškai[tex].[/tex] [tex]A ≠B[/tex]

pakeista prieš 1 m

Sprendimas: 1) [tex]b= f\left ( \frac{π}{3} \right )= \frac{\sqrt{3}}{2}+c[/tex]  [tex],[/tex] [tex]c∈R[/tex][tex].[/tex] [tex]A≠ B[/tex][tex].[/tex] Taškai [tex]A[/tex] ir [tex]B[/tex] yra simetriški tiesės [tex]x= \frac{π}{2}[/tex]
atžvilgiu [tex]\Rightarrow a= \frac{2π}{3}[/tex]    ([tex]a∈\left ( \frac{π}{6};\frac{5}{6} \right )[/tex])  2)  [tex]b= f\left ( \frac{π}{6} \right )= \frac{1}{2}[/tex][tex].[/tex] [tex]f\left ( a \right )= \sin a= \frac{1}{2}[/tex][tex]\Rightarrow a= \left ( -1 \right )^{k}\frac{π}{6}[/tex]+[tex]πk[/tex]
[tex]k∈Z[/tex]-{0}    ([tex]A≠ B[/tex])

pakeista prieš 1 m

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »