eMatematikas Prisijunk Forumas VBE užduotys ONLINE testai

Trigonometrinė funkcija su parametrais

Funkcijos Peržiūrų sk. (175)

Apskaičiuokite funkcijos [tex]f\left ( x \right )= sin^{2}x+asinx+b[/tex]  didžiausią galimą reikšmę , kai
[tex]sin^{2}x+asinx+b= \left ( sinx-a \right )\left ( sinx-2b \right )  [/tex]  [tex]a;b\neq 0[/tex]

pakeista prieš 9 mėn

Apskaičiuokite funkcijos [tex]f(x)=sin^2x+asinx+b[/tex]  didžiausią galimą reikšmę jeigu[tex]sin^2x+asinx+b=0,[/tex] kai  [tex]sin_1x=a[/tex] ir  [tex]sin_2x=2b[/tex].      [tex](−1≤a,b≤1.a,b≠0)[/tex]
Ką žymi indeksai prie sin: [tex]sin_1x[/tex] ir [tex]sin_2x[/tex]?

Pakeičiau sąlygą

pakeista prieš 9 mėn

Sprendimas:

pakeista prieš 9 mėn

Aš manau aiškesnė būtų tokia sąlyga:

Apskaičiuokite funkcijos [tex]f(x)=sin^2x+asinx+b[/tex]  didžiausią galimą reikšmę, kai [tex]sinx_1=a[/tex]  ir [tex]sinx_2=b[/tex] [tex](−1≤a,b≤1;a,b≠0)[/tex], kur [tex]x_1[/tex] ir [tex]x_2[/tex] yra lygties [tex]sin^2x+asinx+b=0[/tex] sprendiniai
Sprendimas:
[tex]\sin^2x_1+a\sin x_1+b=0\implies a^2+a\cdot a+b=0\implies 2a^2+b=0.[/tex]
[tex]\sin^2x_2+a\sin x_2+b=0\implies b^2+a\cdot b+b=0\implies b^2+ab+b=0.[/tex]
[tex]\begin{cases}2a^2+b=0\\b^2+ab+b=0|:b≠0\end{cases}\implies \begin{cases}b=-2a^2\\b+a+1=0\end{cases}\implies \begin{cases}b=-2a^2\\-2a^2+a+1=0\end{cases}\implies \\a=-\frac{1}{2},b=-\frac{1}{2}\textrm{, kai }(−1≤a,b≤1;a,b≠0).[/tex]
[tex]f(x)=\sin^2 x-\frac{1}{2}\sin x-\frac{1}{2}=\sin^2 x-2\cdot\frac{1}{4}\sin x+\frac{1}{16}-\frac{1}{16}-\frac{1}{2}=(\sin x-\frac{1}{4})^2-\frac{9}{16}[/tex]
Kadangi [tex]-1≤\sin x≤1[/tex], tai didžiausia funkcijos [tex]f(x)[/tex] reikšmė: [tex](-1-\frac{1}{4})^2-\frac{9}{16}=\frac{25}{16}-\frac{9}{16}=1.[/tex]

Pamačiau pakoreguotą sąlygą tik parašęs sprendimą, bet vis tiek palieku ir savąjį.

Dar pakečiau sąlygą

Sprendimas:  [tex]sin^{2}x+asinx+b= sin^{2}x-2bsinx-asinx+2ab [/tex]  [tex]\Rightarrow \begin{cases} b= 2ab & \text{ } \\ -2b-a= a & \text{ } \end{cases}[/tex]
[tex][/tex]
[tex]\begin{cases} a= \frac{1}{2} & \text{ } \\ b= -\frac{1}{2}& \text{ } \end{cases}[/tex][tex]\Rightarrow[/tex] [tex]f\left ( x \right )= sin^{2}x+\frac{1}{2}sinx-\frac{1}{2}[/tex][tex] [/tex]  [tex]\Rightarrow[/tex][tex]maxf\left ( x \right )= 1^{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}= 1[/tex][tex].[/tex]

Nori sudalyvauti šioje temoje ir parašyti savo pranešimą? Prisijungti »